Frivilligregister

Akademiskt specialistcentrum är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförande av kliniska studier. Det är möjligt för friska personer att anmäla sitt intresse för att delta i framtida studier, men det går också att anmäla sig till pågående forskning om olika diagnoser.

Frivilligregistret sköts av studieeneheten vid Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm. Verksamheten ingår också i den service som erbjuds inom ramen för Karolinska Trial Alliance (KTA). 

Frågor och anmälan

E-post: studieenheten.slso@sll.se

Telefon: 08-123 498 60

Mer information finns även på webbsidan för Akademiskt specialistcentrum

Information till forskare och vårdpersonal

Finns på den här webbsidan

Uthyrning av specialistsjuksköterskor