Skip to main content

Frivilligregister

Frivilligregister för friska försökspersoner

KTA-logoÄr du frisk och vill delta i en studie? Då kan du anmäla dig till Karolin­ska Trial Alliance (KTA) frivilligregister.

Anmäl dig till KTA:s frivilligregister

För patienter

Har du en sjukdom eller diagnos och vill delta i en studie? Läs mer om KTA:s pågående studier för patienter och om hur det går till när man deltar i en klinisk studie hos oss.

KTA:s aktuella studier för dig som har en sjukdom

Om KTA

KTA är en klinisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm som stöds av Stockholms Läns Landsting och Karolinska Institutet. KTA genomför kliniska prövningar i alla faser (I-IV) och arbetar för att öka antalet prövningar som genomförs inom SLL.

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar kring våra studier och deltagande i dessa:

Prim:
Tel: 08 – 5177 82 16
Epost: ktaprim@karolinska.se

Fas 1:
Tel: 08 – 5858 58 80
Epost: forsokspersonkta@karolinska.se