Skip to main content

Frivilligregister

Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförande av kliniska studier. Det är möjligt för friska personer att anmäla sitt intresse för att delta i framtida studier, men det går också att anmäla sig till pågående forskning om olika diagnoser.

Frivilligregister för friska 

Är du frisk och vill delta som försöksperson i en studie? Då kan du anmäla dig till KTA:s frivilligregister.

Anmäl dig frivilligregistret

Frågor om att delta som frisk försöksperson:  forsokspersonkta.karolinska@sll.se 

För patienter

Har du en sjukdom eller diagnos och vill delta i en studie? Läs mer om KTA:s pågående studier för patienter och om hur det går till när man deltar i en klinisk studie.

KTA:s aktuella studier för dig som har en sjukdom

Frågor om att delta i en studie som patient: ktaprim.karolinska@sll.se

Information till vårdpersonal

Tjänsteutbud och rådgivning

Kurser och utbildningar