Hitta frivilligregister för studiedeltagare

Har vi inte den rätta studien för dig bland annonserna från Karolinska Institutet? Här listar vi några frivilligregister för deltagande i klinisk forskning som drivs av andra organisationer.

Akademiskt specialistcentrum inom SLSO, Region Stockholm, har ett frivilligregister där du som är frisk kan anmäla ditt intresse för deltagande i framtida studier. För dig som har en diagnos kan det också finnas pågående studier som söker forskningspersoner.

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter. Vem som helst får söka i databasen, även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

ClinicalTrials.gov är en engelskspråkig webbplats som drivs av amerikanska National Institutes of Health (NIH) och som används av forskare från hela världen. Den är kanske inte främst uppbyggd för att passa för studiedeltagare, men vem som helst kan söka efter pågående och avslutade studier.

Internetpsykiatri.se inom Region Stockholm bedriver internetförmedlad KBT-behandling vid olika former av psykisk ohälsa. I många fall genomförs också vetenskapliga studier av forskare vid Karolinska Institutet som patienterna har möjlighet att delta i om de vill.

Klinisk farmakologisk prövningsenhet vid Karolinska Universitetslaboratoriet utvärderar nya läkemedel. De söker friska forskningspersoner som är minst 18 år och som kan delta i kliniska läkemedelsprövningar.

Vaccelerate är ett europeiskt forskningsprojekt, där både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ingår. Ett av syftena med projektet är att bygga upp ett frivilligregister för att testa vaccin – både mot covid-19 och vid framtida pandemier. Det går att anmäla sig direkt till frivilligregistret på Vaccelerates europeiska webbplats.