Principen om 3R

​​​​​​​Komparativ medicin strävar efter att kontinuerligt och i ett brett perspektiv arbeta med 3R. Den övergripande policyn är att inget onödigt experiment ska utföras och att inga djur får utsättas för experiment om det inte anses nödvändigt.

Vad är 3R?

Konceptet utvecklades för över 50 år sedan av W.M.S. Russell och R.L. Burch. Idag ses 3R alltmer som ett ramverk för att genomföra högkvalitativ försöksdjursforskning med fokus på att utveckla alternativa forskningsmetoder.

 • Ersätt (replace) djur med alternativa metoder när så är möjligt
 • Förfina (refine) metoder och utförande så att smärta och obehag undviks
 • Minska (reduce) antalet djur

Den övergripande policyn är att inget onödigt experiment ska utföras och att inga djur får utsättas för experiment om det inte anses nödvändigt.

3R-center

Mer information om arbete med 3R finns hos Sveriges 3R-center (Jordbruksverket).

Vad 3R-arbetet på KI ska leda till

 • En utvecklad och väl befäst värdegrund för djurskötsel.
 • Evidensbaserade riktlinjer och rekommendationer.
 • Evidensbaserade humana avlivningar.
 • Ett optimerat utförande av experiment och utveckling av den statistiska utvärderingen.
 • Insyn i djurförsöken.
 • Att kommunicera värde och mål i förhållande till forskningsresultatet för varje djurförsök som måste genomföras.
 • Att följa upp nyttan av varje djurförsök, dvs. resultatet av forskningen i förhållande till djurens välbefinnande.
 • Bättre förutsättningar för (standardiserad) uppfödning och hållning av försöksdjur på KM:s anläggningar för att minska och förfina användningen.
 • Att bara djur med god hälsa och dokumenterad bakgrund ska användas i experiment. Detta främjar reproducerbarheten och minskar antalet djur som behövs.

Alternativa metoder

Möt tre forskare som använder alternativa forskningsmetoder.

Utbildningskrav

Det är obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap för alla som arbetar med försöksdjur på Karolinska Institutet, och att verka i enlighet med KI:s gemensamma värdegrund. Läs mer om Utbildningskrav för djurförsök.