Skip to main content

Forskare inom utvecklingsbiologi och reproduktion

Forskare Ämnesområde
Ganesh Acharya Obstetrik och gynekologi
Daniel Altman Urogynekologi
Olov Andersson Diabetes och regenrativ medicin
Ellika Andolf Reproduktionsforskning
Anita Aperia Pediatrik
Ernest Arenas Stamcellsneurobiologi
Georgios Belibasakis Klinisk oral infektionsbiologi
Nagihan Bostanci Inflammationsforskning med särskild inriktning mot parodontologi

Gonçalo Castelo-Branco

Regenration i demyeliniserande sjukdom
Sven Cnattingius Reproduktionsepidemiologi
Göran Dahllöf Pedodonti
Henrik Druid Rättsmedicin
Gunvor Ekman-Ordeberg Obstetrik med fokus på komplicerad förlossning
Göran Elinder Pediatrisk hematologi
Simon Elsässer Struktur och funktion hos kromatin
Johan Ericson Utvecklingsbiologi särskilt det centrala nervsystemet
Bo-Göran Ericzon Transplantationskirurgi
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet
Patrik Ernfors Vävnadsbiologi
Anna Falk Inducerade pluripotenta stamceller
Li Felländer-Tsai Ortopedi
Jonas Frisén Stamcellsforskning
Kristina Gemzell Obstetrik och gynekologi med fokus på migrationsrelaterad reproduktiv hälsa
Anders Gustafsson Tandlossning och hjärt/kärlsjukdom
Ulf Gunnarsson Kolorektal kirurgi
Tibor Harkany Utvecklingsbiologi
Jan Henriksson Arbetsfysiologi
Eric Herlenius Neonatal andning
Ola Hermanson Transkription och epigenetisk reglering i hjärntumörer
Johan Holmberg Nervcellers differentiering
Björn Högberg Biomaterial och regenerativ medicin
Sten Eirik Jacobsen Stamcellsbiologi och regenerativ medicin
Mats Jensen-Urstad Arytmier
Sigga Kalman Anestesi och smärtlindring
Björn Klinge Parodontologi
Hugo Lagercrantz Neonatologi
Pernilla Lagergren Kirurgisk vårdvetenskap
Fredrik Lanner Pluripotens, embryonala stamceller och regenerativ medicin
Katarina Le Blanc Mesenkymala stamceller
Urban Lendahl Stamcellens betydelse i det centrala nervsystemet
Angelica Lindén Hirschberg Obstetrik och gynekologi med fokus på reproduktiv medicin
Urban Lindgren Ortopedisk kirurgi
Sten Linnarsson Molekylärbiologi
Per-Arne Lönnqvist Pediatrisk anestesi- och intensivvård
Jonas Muhr Stamcellsbiologi
Agneta Nordenskjöld Missbildningsgenetik
Magnus Nordenskjöld Klinisk genetik
Jörgen Nordenström Kirurgisk endokrinologi och metabolism
Thomas Perlmann Molekylär utvecklingsbiologi och stamcellsforskning
Sari Ponzer Ortopedisk traumatologi
Olav Rooijackers Experimentell anestesi och intensivvård
Lena Sahlin Östrogeneffekter
Rickard Sandberg Molekylär cellbiologi
Gunnar Schulte Receptorfarmakologi
Andras Simon Cellregeneration
André Stark Ortopedi
Elisabet Stener-Victorin Reproduktionsfysiologi

Peter Stenvinkel

Kroniska njursjukdomar

Molly Stevens Biomaterial och regenerativ medicin
Stephen Strom Celltransplantationsforskning
Rachael Sugars Regeneration av benceller
Christer Sylvén Kardiologi
Ana Teixeira Biomaterial och regenerativ medicin
Karl Tryggvason Basalmembrans molekylära struktur, biologi och sjukdomar
Per Uhlén Intracellulär signalering
Magnus Westgren Fostrets fysiologi, fosterdiagnostik och fosterterapi
Anna-Karin Wikström Obstetrik
Lars Ährlund-Richter Molekylär embryologi
Annika Östman Wernerson Njur- och transplantationsvetenskap