Sperm meets the egg, photo Lennart Nilsson

Utvecklingsbiologi, reproduktiv, regenerativ, och reparativ medicin

Inom utvecklingsbiologin studerar forskarna hur generna styr utvecklingen från stamcell till specialiserad cell och så småningom vävnader och organ. Syftet är att hitta nya behandlingar och metoder att reparera skadad vävnad. Forskning inom ämnet reproduktion handlar om infertilitet, graviditet, fostermedicin och det nyfödda barnet. Reparativ medicin innefattar kirurgi och ortopedi, men på senare år även aspekter av regenerativ medicin.

Populärvetenskapliga artiklar och teman i urval

Senaste nytt inom forskningsområdet på KI