Forskar för bättre medicinsk pedagogik

KI:s utbildningar ska vara ledande både vad gäller kunskapsinnehåll och pedagogik. Terese Stenfors forskar om hur medicinska lärandeprocesser går till och arbetar med KI:s pedagogiska forskningsanknytning.

Terese Stenfors, Professor of Medical Education.
Terese Stenfors är professor i medicinsk pedagogik och bland annat intresserad av livslångt lärande för vårdpersonal. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar om lärande i hälso- och sjukvården – såväl studenternas som vårdpersonalens och patienternas lärande. Syftet med vår forskning är dels att bättre förstå hur lärandeprocesser sker, dels att utveckla pedagogik som bidrar till bättre lärande och i förlängningen till bättre vård och hälsa. Jag arbetar även med anknytningen till pedagogisk forskning i KI:s utbildningar. Medicinsk pedagogik är en del av pedagogikämnet som har särskilda förutsättningar och utmaningar, bland annat på grund av patientens närvaro och att det rör allvarliga frågor om liv och död. Det är också en komplex blandning av teoretiskt och praktiskt lärande.

Hur har pandemin påverkat er forskning?

– Vi har ägnat oss mycket åt frågor om distansundervisning och det stora tekniska kliv som KI:s utbildningar behövde ta nästan över en natt. Att hålla bra föreläsningar online kan vara utmanande i sig, men hur lär man ut praktiska färdigheter på distans? Hur examinerar man dem? Det här året har varit en ögonöppnare angående vad som faktiskt är möjligt. Pandemin har också illustrerat hur viktig medicinsk pedagogik är även utanför akademin – mycket i den här krisen har handlat just om vår förmåga att sprida ny medicinsk kunskap så effektivt som möjligt i både vårdapparat och hela samhället.

Vad gör ni mer?

– Livslångt lärande för vårdpersonal samt peer learning, alltså att studenter lär av varandra, är två återkommande teman i vår forskning. Ett tredje är nya tekniska, pedagogiska hjälpmedel – som appar, datorsimuleringar och virtuella patienter. Ofta deltar jag i större tvärvetenskapliga projekt där pedagogiken är en aspekt av flera. Ett aktuellt exempel gäller en app för diabetespatienter. Ett annat, som precis är i startgroparna, är en virtuell patient för utbildning för vårdpersonal i samtal om våld i nära relationer.

Om Terese Stenfors

Professor i medicinsk pedagogik vid enheten för undervisning och lärande

Terese Stenfors är född i Östersund 1975. Hon är utbildad i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, SU, med masterexamen 2003. Efter tjänster som lärare och forskningsassistent vid SU och KTH samt licentiatexamen vid SU kom hon 2005 till institutionen för lärande, informatik, management och etik, LIME, vid KI. Där disputerade hon 2011 med avhandlingen ”Being and Becoming a Medical Teacher”.

Efter postdoc 2011–2013 vid University of British Columbia, Kanada, återvände Stenfors till LIME där hon sedan 2014 leder en forskargrupp och är chef för enheten för utvärdering. 2017 blev hon docent.

Terese Stenfors har anställts som professor i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet från 1 juni 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Therese Stenfors

KS
Innehållsgranskare:
2023-01-17