Contact SFO-V

Director and coordinator

H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Marina Olsson

Coordinator
H1 Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Addresses

Visting- and  delivery address:
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/SFO-V
Sektionen för fysioterapi, B3
Zanderska huset
Alfred Nobels Allé 23
Campus Huddinge

 

Postal address:


Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/SFO-V
Sektionen för fysioterapi
Fack 23100
141 52 Huddinge
SWEDEN

Marina Olsson
15-12-2021