Skip to main content

Organisation and management at PHS

The Department of Public Health Sciences

Organisation structure at PHS

Department Management Group

Head of department

Marie Hasselberg

Telefon: 08-524 833 74
Enhet: Global Hälsa
Institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Marie.Hasselberg@ki.se

Acting Head of department

Bo Burström

Telefon: 08-524 801 60
Institution: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Burstrom@ki.se

Administrativ chef

Per Hanvik

Telefon: 08-524 833 44
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: per.hanvik@ki.se

Professor/överläkare

Christina Dalman

Telefon: 072-242 68 92
Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: christina.dalman@ki.se

Professor/överläkare

Anna Mia Ekström

Telefon: 08-524 833 71
Enhet: Global Hälsa
E-post: Anna.Mia.Ekstrom@ki.se

Professor/överläkare

Knut Lönnroth

Enhet: Socialmedicin
E-post: knut.lonnroth@ki.se

Professor

Cecilia Stålsby Lundborg

Telefon: 08-524 833 66
Enhet: Global Hälsa
E-post: Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se

Director of Doctoral Education

Projektsamordnare

Emilie Agardh

Enhet: Folkhälsoepidemiologi
E-post: Emilie.Agardh@ki.se

Departmental Director of Education ("GUA")

Projektsamordnare

Helle Mölsted Alvesson

Enhet: Global Hälsa
E-post: Helle.Molsted-Alvesson@ki.se

Administration

All administrative staff at PHS