Forskargruppsledare / Kliniska docenter A-Ö

Här listas Gruppledare, Forskargrupp och Forskningsområde samt Kliniska docenter och Forskningsområde.

Forskargruppsledare A-Ö

Stroke - akut intervention och sekundär prevention

Stamceller och inflammation

 Augmenterad neurokirurgi

 Augmenterad neurokirurgi

Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

Klinisk neuroimmunologi

Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation

Terapeutisk immundesign

Neuroepidemiologi

Neurogenetik

Neuroradiologi

Klinisk neurofysiologi

ALS

Kognitiv neurofysiologi

Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation

Smärta och hjärnavbildning

Smärtmekanismer och behandling

Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation

Inflammation och neurodegeneration vid CNS sjukdomar

Neurovaskulära sjukdomar

Neuroradiologi - MR-fysik

Genetisk epidemiologi

Neurofarmakologi: rörelsesjukdomar

Neurokirurgi

Kliniska docenter A-Ö

Funktionell neurokirurgi

Neuroinflammation, Multipel skleros

Neuromuskulära sjukdomar

Neurotrauma

Cirkulation

Immunologi, Inflammation

Molekylär genetik

Ryggmärgsskador

Neuroradiologi

  • Per Lindström

Neurologi

Stroke

Neuromuskulära sjukdomar

Perifera Nervskador, Ryggmärgsskador

Huvudvärk

Neurokirurgi

Klinisk neurofysiologi

  • Giuseppe Stragliotto

Neuroonkologi, Hjärntumörer

Neurointervention

Huvudvärk

Epidemiologi, Parkinsons sjukdom