Forskargruppsledare A-Ö

This page in English
Forskare Forskningsområde
Niaz Ahmed Stroke - akut intervention och sekundär prevention
Kristina Alexanderson Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor
Gerhard Andersson Psykoterapiforskning
John Axelsson Sömn, kognition och hälsa
Anne H. Berman Innovativ behandlingsteknologi för alkohol- och drogproblem
Andreas Birgegård Ätstörningar
Rune Brautaset Fysiologisk optik
Lou Brundin Stamceller och inflammation
Simon Cervenka Molekylär hjärnavbildning och psykosforskning
Marie Dahlin Suicidförsök och suicid
Tomas Ekström Medicinsk epigenetik
Pia Enebrink BUP: Utåtagerande hos barn
Lars Farde PET
Lena Flyckt Klinisk och translationell psykosforskning - Schizofreni
Anna Fogdell-Hahn Klinisk neuroimmunologi
Johan Franck Behandling av missbruk och beroende
Peter Fransson Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur
Ata Ghaderi Klinisk psykologi
Tobias Granberg Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation
Johanna Gripenberg STAD
Hans Grönlund Terapeutisk immundesign
Clara Hellner Mental ohälsa och antisocial utveckling
Petter Gustavsson Individuella differenser, transitioner och hälsa
Christer Halldin PET
Robert Harris Immunoterapi
Lars Hyllienmark Klinisk neurofysiologi
Erik Hedman Klinisk psykologi: behandling och bedömning av ångest
Agneta Herlitz Indivuella skillnader i kognition
Jan Hillert Neuroepidemiologi med fokus på Multipel Skleros
Emily Holmes Emotional Mental Imagery Lab (EMIL)
Staffan Holmin Neuroradiologi
Martin Ingvar Kognitiv neurofysiologi
Maja Jagodic Epigenetiska ursprung och mekanismer för neuroinflammation
Jussi Jokinen Riskbedömningar och prevention i klinisk psykiatri
Karin Jensen Smärta och hjärnavbildning
Yvonne Juhlin Klinisk ätstörningsforskning
Erik Jönsson Psykiatrisk genetik
Viktor Kaldo Psykologisk behandling via internet
Ingrid Skelton Kockum Genetisk epidemiologi
Eva Kosek Smärtmekanismer och behandling
Marianne Kristiansson Social neurovetenskap, riskbeteende och lagstiftning
Maria Kristoffersen Neuroradiologi: Neurodegeneration och neuroinflammation
Maria Kugelberg Katarakt
Anders Kvanta Retina, ögon onkologi
Håkan Källmén STAD
Mikael Landén Tvärdisciplinär klinisk psykiatri
Mats Lekander Psykoneuroimmunologi
Nils Lindefors Psykiatrisk behandlingsforskning om affektiva och ångestsjukdomar
Brjánn Ljótsson Internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med funktionella buksmärtor och ungdomar som självskadar
Johan Lundberg Molekylär hjärnavbildning, neuropsykofarmakologi, depressions- och ångestsjukdomar
Tobias Lundgren Kompetenscentrum för psykoterapi
Johan Lundström Multisensorisk neurovetenskap
David Mataix-Cols Ångest, tvångssyndrom och relaterade tillstånd över alla åldrar
Bo Melin Kognitiv epidemiologi
Ellenor Mittendorfer-Rutz Psykisk hälsa och social integration (Mente)
Per Montan Sjukdomar i ögats främre delar
Peter Nordström Riskbedömningar och prevention i klinisk psykiatri
Andreas Olsson Emotion och social inlärning
Mats J. Olsson Människans luktperception
Tomas Olsson MS: klinisk och experimentell neuroimmunologi
Tony Pansell Ögonrörelser och synskador
Fredrik Piehl Inflammation och neurodegeneration vid CNS-sjukdomar med fokus på MS
Mats Ramstedt Alkohol- och drogepidemiologi
Christian Rück Ångest, tvång och genetik
Bo Runeson Suicidförsök och suicid
Stefan Seregard Retina, ögon onkologi
Eva Serlachius Barn och ungdomspsykiatri
Christina Sjöstrand Neurovaskulära sjukdomar
Stefan Skare Neuroradiologi - MR fysik
Pia Svedberg Tvillingstudier av ohälsa och sjukfrånvaro
Per Svenningsson Neurofarmakologi - rörelsesjukdomar
Mikael A. Svensson Neurokirurgi
Jari Tiihonen Psykofarmakologi, schizofreni och drogmissbruk
Lisa Thorell Kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
Andrea Varrone Molekylär hjärnavbildning av neurodegenerativa sjukdomar
Rikard Wicksell Beteendemedicin
Pete Williams Glaukom
Vladana Vukojević Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning
FörsäkringsmedicinKlinisk neurovetenskapNeurologiPsykiatriPsykologiPsykoterapiRättspsykiatri