Skip to main content

Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar

Speech disorders
Foto: CLINTEC

 

Projektgruppsledare

Anita McAllister

Tal- och språkavvikelser påverkar förmågan att kommunicera med omgivningen. Det är vanligt att samma barn har funktionsnedsättningar inom flera olika områden som påverkar den kommunikativa förmågan – t.ex. talmotoriska svårigheter och språkliga svårigheter/svårigheter inom autismspektrum, eller svårigheter inom språk-, koncentration- och läs- och skrivförmåga.

Våra forskningsprojekt rör flera områden inom barn och ungdomars kommunikativa förmåga, och konsekvenser i vardagen. Vi har projekt som beskriver och undersöker samförekomst av olika funktionsnedsättningar, projekt som syftar till att utveckla verktyg som kan användas kliniskt i bedömning av tal- och språksvårigheter, och projekt som utvecklar och utvärderar behandlingar.

Vi har flera pågående forskningsprojekt inom tal- och språkutveckling relaterat till motoriska avvikelser och taldyspraxi. Taldyspraxi innebär att den motoriska styrningen av talet är påverkad.

Vi har också projekt som undersöker hur olika grupper av lyssnare uppfattar barns avvikande tal, och hur skolbarn med språkstörning och koncentrationssvårigheter/ADHD klarar av att berätta muntligt och skriftligt.

Projektgruppens medlemmar

  Namn Titel Funktion
  Anita McAllister Docent, leg logoped Projektledare
  Sofia Strömbergsson Fil dr, leg logoped Projektledare
  Päivikki Aarne Med dr, Leg logoped Forskare
  Susanne Rex Leg logoped Doktorand
  Åsa Mogren Leg logoped Doktorand
  Ann Malmenholt Leg logoped Doktorand
  Anna Eva Hallin Leg logoped Postdoc

  Forskningsprojekt

  • Komorbiditet mellan taldyspraxi och autismspektrumstörning (med Päivikki Aarne, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet, Katarina Lindström, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet, Laura DeThorne, University of Illinois, Ann Malmenholt, Karolinska Universitetsjukhuset & Karolinska Institutet)
  • Funktionella konsekvenser av avvikelser i barns sammanhängande tal (med Sofia Strömbergsson, (projektledare), Jens Edlund, KTH, Kristina Nilsson Björkenstam, Stockholms universitet, Tove Lagerberg, Göteborgs universitet)
  • Perceptuella röst- och talavvikelser relaterat till nedsatt andningsfunktion (med Kerstin Johansson, (projektledare)
  • Vidareutveckling av Nordisk Oralmotorisk Test-Screening NOT-S, (med Lotta Sjögreen, Mun-H Center, Merete Bakke, Köpenhamns Universitet, Birgitta Bergendal, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Pamela Åsten, TAKO-senter, Oslo)
  • Talstörning hos barn; differentialdiagnostik, komorbiditet och intervention vid taldyspraxi (med Susanne Rex, Kristina Hansson, Lunds Universitet, Edythe Strand, the Mayo Clinic)
  • Bettfunktion och bettrelation hos barn med orofacial dysfunktion och motorisk talstörning (med Åsa Mogren, Monica Barr Agholme, Karolinska Institutet, Lotta Sjögreen, Mun-H Center)
  • Att förklara och berätta – Elevers muntliga och skriftliga texter. Med Anna Eva Hallin (projektledare).
  • SALT på svenska – ett språkanalysverktyg för kliniskt verksamma logopeder. Med Anna Eva Hallin , Karolinska Institutet, Ketty Andersson, Lunds Universitet och Maria Levlin, Umeå Universitet.
  • Inventering, utvärdering och utprovning av instrument för bedömning av språklig förmåga, funktion och aktivitet. Med Sofia Strömbergsson, Karolinska Institutet, i samarbete med Talkliniken Danderyds sjukhus, Stockholm.

  Publikationer i urval

  • Contardo, I., McAllister, A., Strömbergsson, S. (2014). Real-time registration of listener reactions to unintelligibility in misarticulated child speech. In Proceedings of Fonetik, Stockholm, Sweden, 2014.
  • Bergendal, B, Bakke, M, McAllister, A, Sjögreen, L, Ågren, P. (2014). Profiles of orofacial dysfunction in different diagnostic groups using the Nordic Orofacial Test (NOT-S) – a review. Acta Odontol Scand ,72;8, 578-84
  • Lundeborg I, Nordin , E., Zeipel-Stjerna, M., McAllister A. (2015). Voice onset time in Swedish children with phonological impairment. Logopedics Phoniatrics, Vocology, Dec;40(4):149-55
  • Tükel, Ş, Björelius, H, Henningsson, G, McAllister, A, Eliasson, A C. (2015). Motor functions and adaptive behaviour in children with Childhood Apraxia of Speech. International Journal of Speech-Language Pathology, 17(5):470-80.
  • Hallin, A.E., Garcia, G.D. & Reuterskiöld, C. (2016). The use of causal language and filled pauses in children with and without autism. Child Development Research, 2016, 1-11. doi: 10.1155/2016/8535868.
  • Bergendal B, McAllister A. (2017). Orofacial function and monitoring of oral care in amyotrophic lateral sclerosis. Acta Odontol Scand. 2017;75:179-185.Epub 2017 Jan 12.
  • Hallin, A.E. & Reuterskiöld, C. (2017). Error type and lexical frequency effects: Error detection in Swedish children with language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 60(10), 2924-2934. doi:10.1044/2017_JSLHR-L-16-0294
  • Johansson, K., Robieux, C., Strömbergsson, S., McAllister, A. (2017). Perceptual Detection of Subtle Dysphonic Traits in Individuals with Cervical Spinal Cord Injury Using an Audience Response Systems Approach. J Voice, Jan;31(1):126.e7-126.e17
  • Malmenholt, A., Lohmander, A., McAllister, A. (2017). Childhood Apraxia of Speech: a survey of knowledge and competence. Logopedics Phoniatrics, Vocology, 42:2, 84-92.
  • Strömbergsson, S., Edlund, J., Götze, J., & Nilsson Björkenstam, K. (2017). Approximating phonotactic input in children’s linguistic environments from orthographic transcripts. Proc. of Interspeech 2017 (pp. 2213-2217). Stockholm, Sweden.
  • Dahlgren, S-O; Sandberg, A. D.; Strömbergsson, S.; Råstam, M.; Wenhov, L.; Nettelbladt, U. (2018). Prosodic traits in speech produced by children with autism spectrum disorders - Perceptual and acoustic measurements. Autism & Developmental Language Impairments, 3, 1-10.
  • Hallin, A.E. & Reuterskiöld, C. (2018). Effects of frequency and morpho-syntactic structure on error detection, correction, and repetition in Swedish-speaking children. Applied Psycholinguistics, (early online), 1-32. Doi:10.1017/S0142716418000280.
  • Malmenholt, A., McAllister, A., Lohmander, A. (2018). Orofacial Function, Articulation Proficiency, and Intelligibility in 5-Year-Old Children Born With Cleft Lip and Palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal. Article first published online: June 15, 2018 https://doi.org/10.1177/1055665618783154
  • McAllister A, Brodén M, Gonzalez Lindh M, Krüssenberg C, Ristic I, Rubensson A, and Sjögreen L. (2018). Oral Sensory-Motor Intervention for Children and adolescents (3-18 Years) with Developmental or Early Acquired Speech Disorders – A Review of the Literature 2000-2017. Ann Otolaryngol Rhinol, 5(5): 1221.
  • Sjögreen L, Gonzalez Lindh M, Brodén M, Krüssenberg C, Ristic I, Rubensson A, McAllister A. (2018). Oral sensory-motor intervention for children and adolescents (3-18 years) with congenital or early acquired disabilities and dysphagia or impaired saliva control – a review of the literature 2000-2016. Ann Otol Rhinol Laryngol. 127(12):978-985. doi: 10.1177/0003489418803963. Epub 2018 Oct 8.
  • Wikse Barrow, C., Nilsson Björkenstam, K., & Strömbergsson, S. (2018). Subjective ratings of age-of-acquisition: Exploring issues of validity and rater reliability. Journal of Child Language, 1-15.