Levercellslaboratoriet

På Levercellslaboratoriet vid enheten för transplantationskirurgi arbetar vi med isolering av primära hepatocyter (leverceller) från människa. Primära leverceller är svåra att isolera och kräver god teknisk kunskap och erfarenhet.

Levercelllab

Humana primära hepatocyter och andra leverceller

Vårt primära intresse är klinisk levercellstransplantation, men det mesta av materialet vi får (levervävnad vid cancerresektion eller explantat) kan endast användas för forskning.

Vår målsättning är att dela med oss av dessa celler till andra forskare och därmed tillhandahålla primära humana leverceller för forskning. Det är också viktigt för oss att alla leverceller som isoleras på levercellslaboratoriet ska komma till användning.

Primära leverceller är det enda in vitro-system för leverstudier som bibehåller de avancerade funktioner som en mogen levercell har. Under speciella odlingsbetingelser bevarar primära humana hepatocyter i kultur sin differentierade fenotyp och delar sig inte. I dessa celler kan man studera allt från läkemedelsmetabolism, toxicitet, syntes och metabolism till avancerad kanalikulär transport. Användningsområdet för dessa celler är således mycket brett och inbegriper allt från studier i kultur, användning i bioreaktorer till xeno-transplantation hos t.ex. genmodifierade möss.

Vi har ett mycket omfattande samarbete med flera forskare på Karolinska Institutet men även vid Uppsala Universitet, AstraZeneca liksom forskargrupper i Tyskland och Israel som använder primära hepatocyter isolerade vid vår enhet.

Olika typer av produkt

Vi isolerar primära hepatocyter, men även andra celltyper i levern kan erbjudas.

Vi erbjuder också utbildning personal och forskare i isoleringsteknik och handhavande av de celler vi levererar samt rådgivning och felsökning.

Om ni vill ha leverceller från oss

Innan ni kan erhålla celler från oss behöver etiskt tillstånd sökas och ett avtal upprättas. Intresserade forskare kan vända sig till Dr. Ewa Ellis för information eller upprättande av ett avtal.

Kontakt

Ewa C. S. Ellis

Dr. med. vet. Laboratoriechef

Transplantationskirurgiska kliniken
Levercellslaboratoriet, F67
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm

Prislista

Åsa Catapano
2023-11-29