Utbildning vid enheten för radiologi

Utbildningen vid enheten består huvudsakligen av undervisning av läkarstudenter och röntgensjuksköterskor

Läkarstuderande

Vi fokuserar på bilddiagnostikens roll inom modern sjukvård, diagnostiska och terapeutiska möjligheter samt betonar vikten av kritiskt tänkande när man skickar remisser: Vilken typ av bildundersökning som beställs när. Detta uppnås genom teoretisk undervisning, seminarier samt praktik på Röntgenavdelningen, där allt sker. Ständigt pedagogiskt förbättrings- och utvecklingsarbete sker genom såväl enkäter som muntlig återkoppling.

Undervisning inom läkarprogrammet består av följande

Termin 4 - Medicinsk diagnostik

12 föreläsningar
30 seminarier

Termin 7 - Kirurgi

Cirka 35 studenter per termin, höstterminerna på engelska (international course).
Föreläsningar och seminarier - sammantaget 3 dagar.
Deltagande i planering samt i tentamina; konstruktion av frågor och rättning enligt schema, deltagande i praktiska provet och muntliga delen.

Termin 9 - Neurologi

2 kurser/år
Föreläsningar basal neuroradiologi, 4 x2 timmar/år.

Annan undervisning

T6 SVK Neurogeriatrik, neuropsykologikurs i universitetets regi

Det brukar vara 2x45 min katedral föreläsning och ett seminarium på ca 2 timmar tillsammans med andra specialister.

För röntgensjuksköterskor är huvudmålet att utbilda radiologisk personal med goda färdigheter i att kunna utföra högkvalitativa bilddiagnostiska undersökningar, såväl rutinbilder som mer avancerade bildtagningar. Verksamhetsförlagd utbildning utgör ett viktigt och värdefullt komplement till den teoretiska undervisningen.

I all utbildning avseende joniserande strålning läggs vikt vid strålskydd och strålhygien.

TB
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-10-03