Utbildning - ÖNH

En omfattande undervisning och utbildning pågår kontinuerligt vid enheten för ÖNH-sjukdomar; fyra grundkurser per läsår för medicine kandidater samt grundutbildning i ÖNH-sjukdomar samt ÖNH-onkologi för tandläkare under deras 10 termin. Insatser göres i utbildningen för logopeder samt audionomer.

För mer information avseende respektive kurs, klicka dig vidare nedan.

 

LC
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2023-10-11