Skip to main content

Om enheten för ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi har haft 60 disputationer sedan 1973.

Forskningssamarbete involverande andra institutioner är vanligt, särskilt kan man nämna samarbetet med de basvetenskapliga forskarna vid Enheten för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin Solna, Institutionen för fysiologi och farmakologi och Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet. Samarbete finns även med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Sophiahemmet högskola, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan, Umeå Universitet, Deutche Sprothochschule in Köln, Stanforduniversitetet, Universitetet i Tammerfors samt Chinese University i Hong Kong.

 

Organisation

Klicka på respektive namn för mer information.

Toni Arndt

Anknuten

Hans Berg

Anknuten

Paul Gerdhem

Anknuten

Margareta Hedström

Lektor, adjungerad

Yan Li

Anknuten

Urban Lindgren

Anknuten

Ville Mattila

Anknuten

Hans Möller

Anknuten

Christer Rolf

Professor, adjungerad

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K54

141 86 Stockholm

Fax. 08-585 822 24