Skip to main content

Om enheten för ortopedi

Enheten för ortopedi och bioteknologi har haft 60 disputationer sedan 1973.

Forskningssamarbete involverande andra institutioner är vanligt, särskilt kan man nämna samarbetet med de basvetenskapliga forskarna vid Enheten för klinisk epidemiologi vid Institutionen för medicin Solna, Institutionen för fysiologi och farmakologi och Institutionen för medicin Huddinge vid Karolinska Institutet. Samarbete finns även med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Sophiahemmet högskola, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan, Umeå Universitet, Deutche Sprothochschule in Köln, Stanforduniversitetet, Universitetet i Tammerfors samt Chinese University i Hong Kong.

 

Organisation

Klicka på respektive namn för mer information.

Li Felländer-Tsai

Professor/överläkare
08-585 871 91

Ann-Charlott Nordström

Administratör

Hans Berg

Anknuten till Undervisning/handledning
08-585 800 00

Harald Brismar

Anknuten till Forskning

Paul Gerdhem

Adjungerad professor

Margareta Hedström

Anknuten till Forskning

Yan Li

Anknuten till Forskning

Urban Lindgren

Professor emeritus

Ville Mattila

Anknuten till Forskning

Tomas Movin

Anknuten till Undervisning/handledning
08-585 868 81

Hans Möller

Anknuten till Forskning

Christer Rolf

Professor, adjungerad

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för ortopedi och bioteknologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K54

141 86 Stockholm

Fax. 08-585 822 24