Skip to main content

Om enheten för obstetrik och gynekologi

obs-gyn
-

Inom enheten för obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning och forskning. Enheten har huvudansvaret för kursen obstetrik och gynekologi under läkarutbildningen vid Karolinska institutet. Vid enheten ges också fristående kurser vid KI samt vidareutbildningskurser inom gynekologi och obstetrik.

I enheten finns idag 50 medarbetare. Inom verksamheten ryms experimentella laboratorier avseende IVF, stamcellsbiologi samt ultraljudsteknik.

Forskningen och forskarutbildningen fokuserar på kvinnohälsa, graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, livmodershalscancer genes samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik.

Organisation

Ganesh Acharya

Enhetschef

Galina Drozdova

Administratör

Dalia Gustafsson

Utbildningsadministratör

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för obstetrik och gynekologi, C1:77

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

141 86 Huddinge

Tel. 08-585 816 57