Om enheten för obstetrik och gynekologi

This page in English

MageInom enheten för obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning och forskning. Enheten har huvudansvaret för kursen obstetrik och gynekologi under läkarutbildningen vid Karolinska institutet. Vid enheten ges också fristående kurser vid KI samt vidareutbildningskurser inom gynekologi och obstetrik.

I enheten finns idag 50 medarbetare. Inom verksamheten ryms experimentella laboratorier avseende IVF, stamcellsbiologi samt ultraljudsteknik.

Forskningen och forskarutbildningen fokuserar på kvinnohälsa, graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, livmodershalscancer genes samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik.

Organisation

Karolinska Institutet
Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för obstetrik och gynekologi, K57
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Huddinge
Tel. 08-585 816 57

Ganesh AcharyaEnh.chef, professor, överläkare
Ganesh Acharya
Tel. +4747275520
ganesh.acharya@ki.se
Anonym kvinnaAdministratör
Galina Drozdova
Tel. 079-068 05 98
galina.drozdova@ki.se
Anonym kvinnaUtbildningsadministratör
Dalia Gustafssson
Tel. 08-585 86517
dalia.gustafsson@ki.se

Gynekologi