Om enheten för obstetrik och gynekologi

Vid enheten för obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning och forskning.

Mage av en gravid kvinna.
Foto: Getty Images

Enheten har huvudansvaret för kursen obstetrik och gynekologi under läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. Vid enheten ges också fristående kurser samt vidareutbildning inom gynekologi och obstetrik.

Läs mer om utbildning vid enheten för obstetrik och gynekologi.

Vid enheten finns idag 50 medarbetare. Inom verksamheten ryms experimentella laboratorier avseende IVF, stamcellsbiologi samt ultraljudsteknik.

Forskare som går i korridor.
Foto: Cecilia Hultqvist

Forskningen och forskarutbildningen fokuserar på kvinnohälsa, graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, livmoderhalscancer genes samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik.

Läs mer om forskning vid enheten för obstetrik och gynekologi.

Organisation

Ganesh Acharya

Enhetschef, professor

Christina Lindström

Utbildningsadministratör

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för obstetrik och gynekologi, K 65
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Huddinge

Tel. 08-585 816 57