Skip to main content

Om enheten för Baxter Novum

Baxter Novum bedriver klinisk forskning inom njurmedicin, kronisk njursvikt och dialys, särskilt peritonealdialys. Forskningsenheten stöds av Baxter som är ett ledande sjukvårdsföretag framför allt när det gäller peritonealdialys. Baxter Novum bygger på unika förutsättningar för forskningssamarbete som föreligger vid Novum Forskningspark, Huddinge sjukhus och Karolinska Institutet.

Professor Bengt Lindholm är enhetschef sedan Baxter Novums tillkomst 1995. Bengt Lindholm är anställd som forskningschef vid Baxter Healthcare´s Renal Division. Bengt Lindholm tjänstgör även i begränsad omfattning i kliniskt arbete vid njurmedicinska kliniken.

Baxter Novum omsätter cirka 5 miljoner kronor, och har cirka 10-15 medarbetare, de flesta utländska gästforskare. Enheten publicerar per år cirka 20 originalarbeten, 10 book chapters eller reviewarbeten och cirka 40 abstracts till internationella möten.

Organisation

Bengt Lindholm

Enhetschef

Evianne Larsson

Administratör

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten Baxter Novum

Novum Forskningscenter, pl 8, hiss G

141 57 Huddinge

Fax: 08-689 77 30

Aktuella publikationer

2010 Vetenskapliga publikationer (Pdf-fil, 24 Kb)

2009 Vetenskapliga publikationer (Pdf-fil, 24 Kb)

2008 Vetenskapliga publikationer (Pdf-fil, 29 Kb)

Rutiner för författande av manuskript

(engelsk version)