Enhetschefer och administratörer på CLINTEC

Här finner du kontaktuppgifter till våra enhetschefer och administratörer.

Anestesi

Enhetschef, professor
Olav Rooyackers
Telefon: 08-585 861 82
olav.rooyackers@ki.se

Administratör
Nicoletta Raic
Telefon: 08-524 889 15
Mobil: 070 206 9227
nicoletta.raic@ki.se 

Audiologi

Enhetschef, docent
Åsa Skjönsberg
Telefon: 08-524 889 60
asa.skjonsberg@ki.se

Administratör
Monica Beckius Hellgren
Telefon: 08-524 889 56
monica.beckius‑hellgren@ki.se

Eliminering av livmoderhalscancer

Enhetschef, professor
Joakim Dillner
Telefon: 
joakim.dillner@ki.se 

Administratör
Helena Andersson
Telefon: 076-887 11 26
helena.andersson1@ki.se 

Funktion och teknologi

Enhetschef, professor
Birgitta Janerot Sjöberg
Telefon: 08-524 835 02
birgitta.janerot@ki.se

Administratör
 

Kirurgi

Enhetschef, professor
Magnus Nilsson
Telefon: 08-585 823 01
magnus.nilsson@ki.se

Administratör
Monica Hagbok
Telefon: 08-524 839 45
monica.hagbok@ki.se  

Logopedi

Enhetschef, professor
Christina Samuelsson
Telefon: 
christina.samuelsson@ki.se

Administratör
Therése Forsberg
Telefon:
therese.forsberg@ki.se

Utbildningsadministratör
Cecilia Hultqvist
Telefon: 08-524 889 51
cecilia.hultqvist@ki.se 

Medicinska njursjukdomar

Enhetschef, professor
Peter Stenvinkel
Telefon: 08- 585 826 56
peter.stenvinkel@ki.se

Sektion Baxter Novum

Sektionschef, adj. professor
Bengt Lindholm
Telefon: 08-585 826 01
bengt.lindholm@ki.se

Administratör
Linn Berg
Telefon: 08-524 838 17
linn.berg@ki.se

Obstetrik och gynekologi

Enhetschef, professor
Ganesh Acharya
Telefon: +47 472 755 20.
ganesh.acharya@ki.se

Administratör
Agnieszka Gorniewicz
Telefon:079-068 05 98
agnieszka.gorniewicz@ki.se

Utbildningsadministratör
Christina Lindström
christina.lindstrom@ki.se 

Ortopedi och bioteknologi

Enhetschef, professor
Li Felländer Tsai
Telefon: 08-585 871 91
li.tsai@ki.se

Administratör
Ann-Charlott Nordström
Telefon: 070-418 5024
ann-charlott.nordstrom@ki.se

Pediatrik

Enhetschef
Björn Fischler
Telefon: 070-002 1274
bjorn.fischler@ki.se

Administratör
Anette Johansson
Telefon: 08-524 836 58
Mobil:  070-296 56 13
anette.johansson.3@ki.se 

Kursadministratör
Nina Risti
Telefon: 08-524 889 13
nina.risti@ki.se 

Radiografi

Enhetschef
Parvin Tavakol Olofsson
Telefon: 08-524 835 01
parvin.tavakol.olofsson@ki.se 

Administratör
Jessica Ekberg
Telefon: 08-524 838 36
jessica.ekberg@ki.se

Radiologi

Enhetschef, professor
Torkel Brismar
Telefon 08-585 846 92
torkel.brismar@ki.se

Administratör
Linn Berg
Telefon: 08-524 838 17
linn.berg@ki.se

Terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin

Enhetschef, adj professor
Michael Uhlin
Telefon: 08-
michael.uhlin@ki.se 

Administratör
Lisa-Mari Mörk, senior lab manager
Telefon: 08-524 837 08
lisa-mari.mork@ki.se 

Transplantation

Enhetschef, professor
Bo-Göran Ericzon
Telefon: 08-585 876 66
bo-goran.ericzon@ki.se

Administratör
Monika Engsand
Telefon: 08-585 876 59,
070-085 66 70
monika.engsand@ki.se 

Urologi

Enhetschef, docent
Lars Henningsohn
Telefon: 08-585 877 62
lars.henningsohn@ki.se

Administratör
Marie Lygdman
Telefon: 08-585 877 67
marie.lygdman@ki.se

Öron-, näs- och halssjukdomar

Enhetschef, professor
Lars Olaf Cardell,
lars-olaf.cardell@ki.se

Administratör
Agneta Wittlock
Telefon: 08-585 873 53
agneta.wittlock@ki.se