Utbildningar i nutrition

Nutrition, eller näringslära, är en spännande och växande vetenskap där intresset för nya rön är stort. Men vad är egentligen den bästa kosten?

Många olika budskap florerar i media. För att förstå vetenskapen bakom näringsläran behövs kunskaper som spänner över ämnets hela bredd, från molekyler och celler och hur kroppen fungerar till hur sambandet mellan kost och hälsa ser ut på befolkningsnivå.

Kandidatprogrammet i nutrition

Masterprogrammet i nutritionsvetenskap

skålar med frukt, grönsaker och fröer
Frukt, grönsaker och fröer. Foto: Privat

Varför ska du läsa nutrition?

Nutrition är en tvärvetenskap som sträcker sig över en bredd av ämnen, från naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap, till medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Det är en vetenskap om hur kosten påverkar kroppen, om människans energiomsättning och om vilka näringsämnen kroppen behöver, vilka funktioner de har i kroppen, var de finns i maten och vilka mängder som behövs.

lab. miljö, student som använder pipett
Laboration i Livsmedelskemi, Kandidatprogrammet i nutrition. Foto: Sara Bruce

Nutrition kommer in i alla sammanhang som har att göra med kost och hälsa, både vad gäller att förebygga sjukdomar samt vid behandling av många sjukdomar. Våra vanliga folkhälsosjukdomar som obesitas, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och cancer påverkas till exempel av vad vi äter och vår livsstil. Dessa sjukdomar är numera ett globalt problem.

Idrottsnutrition, samspelet mellan nutrition och gener (nutrigenomik) och tarmflorans betydelse för hälsan är ytterligare områden som hör hemma under näringslära. Utvecklingen inom molekylärbiologin har blivit en viktig del av den moderna nutritionsforskningen, där man studerar och börjar förstå mekanismerna bakom kostens inverkan på organismen, ända ner på genregleringsnivå.

Om du vill förstå näringslära mer på djupet och arbeta med frågor som rör kost och hälsa utifrån en vetenskaplig grund behövs kunskaper på universitetsnivå.

Lyssna på vad några av våra alumner har att säga

Vad kan man arbeta med efter examen?

Kandidatprogrammet i nutrition ger dig en gedigen naturvetenskaplig/medicinsk bas att utvecklas vidare på och nutritionsområdets tvärvetenskapliga karaktär gör att studier inom nutrition är användbara för ett brett område av arbeten. Syftet med kandidatprogrammet i nutrition är att du efter utbildningen ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens att med vetenskaplig förankring kunna vara verksam inom områden som exempelvis:

  • Hälsoupplysning och hälsofrämjande arbete, exempelvis framtagning av informationsmaterial, rådgivning och information till individer eller grupper, planera, genomföra och utvärdera hälsoprojekt.
  • Utbildning, exempelvis undervisa i näringslära för hälso- och sjukvårdspersonal, tränare, lärare och andra kostansvariga personer.
  • Produktutveckling, exempelvis utveckla livsmedel, kosttillskott, naturläkemedel, ange närings- och kvalitetskrav för produkter och råvaror, bevaka och utarbeta märkning och marknadsföring.
  • Laborativt arbete, exempelvis inom olika livsmedels-, läkemedels- och kemiområden.
  • Forskning, med möjlighet till fördjupning inom många olika nutritionsrelaterade områden.

Möjliga arbetsplatser är universitet, högskolor, kommuner, regioner (f.d. landsting), statliga verk (exempelvis Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten), internationella organisationer, företag inom livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsområdet och deras branschorganisationer. Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet.

SB
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2023-01-10