Utbildning på MBB

This page in English

Vid MBB undervisar vi på såväl grundutbildningsnivå som på forskarnivå. Vår vision är att erbjuda utbildning i molekylär biovetenskap som håller mycket hög standard och som förbättrar våra studenters kunskaper.

Grundutbildning

MBB undervisar inom biokemi, kemi, cellbiologi och molekylärbiologi på flera av Karolinska Institutets utbildningsprogram.  Mest omfattande undervisning bedriver MBB inom följande program:

Kurslaboratorier

MBB tillhandahåller även kurslaboratorier, med kapacitet för ungefär 80 laborerande studenter per undervisningstillfälle. Dessa laboratorier är möjliga att använda för alla program och kurser.

Mer information om kurslaboratorier (på engelska)

Forskarutbildning

MBB har också ett stort antal doktorander, mer information om MBB's forskarutbildning (på engelska).

Mer information

För mer information om undervisningen på MBB, besök våra engelska sidor