Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik består av 11 avdelningar som bedriver undervisning och forskning inom områdena proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipid, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.