Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik består av 12 avdelningar som bedriver undervisning och forskning inom områdena proteinkemi, redox biokemi, metabolism, lipid, inflammationsforskning, strukturbiokemi, molekylär neurobiologi, vävnadsbiologi och utvecklingsbiologi.

Kalenderhändelser

Datum Event
09 Mar 2017 - 09:00 CHaSE 2017 - Careers in Health and Science Expo
29 Mar 2017 - 12:00 Working in Sweden
05 Apr 2017 - 09:00 Lär dig mer om din pension - Stockholm
31 Maj 2017 - 08:30 Lär dig mer om din pension - Uppsala