Enheten för Miljömedicinsk epidemiologi

This page in English

Forskningen fokuseras kring nedanstående teman:

  • Orsaker till astma och allergi
  • Hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Hälsoeffekter av buller
  • Molekylär epidemiologi
  • Hälsoriskbedömning

Flera epidemiologiska studier genomförs rörande hälsorisker knutna till luftföroreningar, bland annat effekter i hjärt-kärlsystemet och i luftvägarna. Kardiovaskulära effekter av trafikbuller undersöks även, särskilt samverkan med andra miljöfaktorer. En omfattande forskning belyser riskfaktorer för astma och allergi hos barn, bland annat baserat på en större födelsekohort (BAMSE).

Molekylärbiologiska analyser används i ökande utsträckning för att studera samverkanseffekter mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer samt för att bättre karaktärisera exponering och hälsoeffekter. Flertalet projekt bedrivs i internationellt samarbete och har som utgångspunkt att stärka underlaget för riskbedömning.

 

Enhetschef

Professor/överläkare

Göran Pershagen

Telefon: 08-524 874 60
Enhet: Miljömedicinsk epidemiologi
E-post: Goran.Pershagen@ki.se

 

Personal

Alva WallasDoktorand
Andrei PykoDoktorand
André LauberAnknuten
Ann-Sophie MerrittAnknuten
Anna BergströmForskare
Anna GrefDoktorand
Antonis GeorgellisAnknuten
Ashish KumarAnknuten
Auriba RazaDoktorand
Charlotta ErikssonAnknuten
Erica SchultzDoktorand
Erik MelénDocent, Forskarassistent
Eva HallnerAnknuten
Göran PershagenProfessor/överläkare
Gösta BluhmAnknuten
Ilia SagánProjektassistent
Inger KullAnknuten
Jennifer ProtudjerPostdoc
Jenny HallbergAnknuten
Jesse ThacherDoktorand
Jessica MagnussonDoktorand
Juho KivistöAnknuten
Laura FeldmanAnknuten
Magnus WickmanProfessor, senior
Marcus DahlquistAnknuten
Mare Löhmus SundströmAnknuten
Margareta ErikssonAnknuten
Marina JonssonAnknuten
Massimo StafoggiaForskarstuderande
Michal KorekAnknuten
Mikael ÖgrenAnknuten
Natalia BallardiniAnknuten
Niklas AnderssonStatistiker
Olena GruzievaPostdoc
Petra Um BergströmAnknuten
Petter LjungmanAnknuten
Sandra EkströmDoktorand
Sara NilssonAnknuten
Simon Kebede MeridBioinformatiker
Susanne LundinAnknuten
Tom BellanderForskare, Professor, adj
Tomas LindAnknuten
Tove Sandberg LiljendahlAnknuten
Ulrika HellbergForskningssköterska
Åsa NeumanAnknuten
Åsa PerssonFOU-praktikant

 

Projekt

Projektbeskrivningar finns endast på engelska.