• Prefekt Stefan Eriksson med forskargruppsledarna Jorge Ruas, Barbara Canlon och Camilla Svensson.
    De runt 30 forskargrupperna vid FyFa verkar i en öppen kultur med internationell atmosfär och en hög andel gästforskare från hela världen.
  • Institutionen ansvarar för ett stort antal programkurser och fristående kurser inom våra ämnen. Runt 90 doktorander är registrerade hos oss.
  • Julianna Kele Olovsson är forskare/projektledare på FyFa. Foto: Gustav Mårtensson
    Vår kombination av klinisk forskning (anestesiologi och intensivvård) och grundforskning (fysiologi och farmakologi) är unik på KI.