Administration på FyFa

This page in English

Telefonnummer och e-postadresser till administrativ personal på Institutionen för fysiologi och farmakologi, FyFa. 

Administrativ chef

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

Diarium och arkiv

Personaladministratör

Fredrika Carlsén

Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: fredrika.carlsen@ki.se

Föräldraledig till december 2017:

Personalhandläggare

Sarah Kullgren

Telefon: 08-524 841 01
Enhet: Administration
E-post: sarah.kullgren@ki.se

Personalfrågor

Personalansvarig

Sofia Schilken

Telefon: 08-524 868 78
Enhet: Administration
E-post: sofia.schilken@ki.se

HR-konsult på halvtid:

Personaladministratör

Fredrika Carlsén

Enhet: Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3
E-post: fredrika.carlsen@ki.se

Föräldraledig till december 2017:

Personalhandläggare

Sarah Kullgren

Telefon: 08-524 841 01
Enhet: Administration
E-post: sarah.kullgren@ki.se

Ekonomi

Controller

Kristina Seitz

Telefon: 08-524 868 69
Enhet: Ekonomi_administration
E-post: kristina.seitz@ki.se

Ekonomihandläggare

Zahra Abdurahman

Telefon: 08-524 872 27
Enhet: Administration
E-post: zahra.abdurahman@ki.se

Ekonomihandläggare

Soheila Khaledi

Enhet: Administration
E-post: soheila.khaledi@ki.se

Utbildning

Utbildningsadministratör

Sofia Pettersson

Telefon: 08-524 872 29
Enhet: Administration
E-post: sofia.pettersson@ki.se

Forskningsingenjör

Eva Lindgren

Telefon: 08-524 875 85
Enhet: Utbildning
E-post: Eva.Lindgren@ki.se

Utbildningsadministratör

Katariina Välimäki Göras

Telefon: 08-524 879 69
Enhet: Administration
E-post: katariina.valimaki.goras@ki.se

Forskningsadministration

Forskningsadministratör

Carolina Johansson

Telefon: 08-524 874 81
Enhet: Administration
E-post: Carolina.Johansson@ki.se

IT vid FyFa

IT-samordnare

Renee Andersson

Enhet: Administration
E-post: Renee.Andersson@ki.se

Kommunikation och Web

Kommunikatör

Charlotte Brandt

Telefon: 08-524 867 32
Enhet: Internkommunikation och verksamhetsstöd
E-post: charlotte.brandt@ki.se

Laboratoriesäkerhet, arbetsmiljö

Intendent

Åsa Johansson

Telefon: 08-524 879 43
Enhet: Administration
E-post: asa.c.johansson@ki.se

Service i husen på FyFa

E-post: service@fyfa.ki.se

Internpost, paketleveranser

Assistent

Hina Mohsin

Enhet: Administration
E-post: hina.mohsin@ki.se

Service i husen på FyFa

E-post: service@fyfa.ki.se

FyFa shop, verkstadsteknik

Tekniker

Michael Elm

Telefon: 070-791 25 72
Enhet: Administration
E-post: Michael.Elm@ki.se

Service i husen på FyFa

E-post: service@fyfa.ki.se

Länkar

Institution