Program för internationell samverkan

Genom att delta i olika program för samverkan erbjuds KI-studenter, lärare och forskare många utbytes- och samarbetsmöjligheter med institutioner över hela världen. KI tar också emot många internationella studenter, lärare och forskare inom ramen för dessa samarbeten och det bidrar till att utveckla en internationell miljö på hemmaplan.

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för samarbete inom högre utbildning som syftar till att öka kompetensen och anställbarheten samt att modernisera utbildningssystemen under perioden 2022-2028. Programmet erbjuder möjligheter till internationella utbyten och strategiska samarbetsprojekt samt finansiering av politiska reformer. Erasmus + sammanför sju befintliga EU-program inom områdena utbildning, utbildning och ungdom.

Delprogrammen inom Erasmus+ inkluderar: Erasmus + utbytesmobilitet, gemensamma masterexamina, strategiska partnerskap, kunskapsallianser och kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

Erasmus+ 

Erasmus+ utbyte

Studenter och lärare som åker på utbyte kan få bidrag genom ”Exchange Mobility Programme”. Programmet syftar till att öka mobiliteten bland studenter och lärare, en ökad öppenhet och ett erkännande av akademiska studier och kvalifikationer. Programmet bygger på bilaterala avtal mellan högskolor och universitet. Större delen av finansieringen gäller samarbeten mellan europeiska lärosäten, men det finns också några möjligheter att samarbeta med lärosäten utanför Europa.

För mer information kontakta:

Pernilla Witte

Internationell koordinator
Internationella kansliet

Linnaeus-Palme programmet

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram med mål att stärka samarbetet mellan lärosäten i Sverige och i låg- och medelinkomstländer utanför OECD. Genom detta program finns finansiering tillgänglig för planering av resor, lärarutbyte och studentutbyte och utvärderingsresor. Inga nya utlysningar kommer att genomföras och KI:s medverkan i programmet upphör september 2023.

För mer information kontakta:

Pernilla Witte

Internationell koordinator
Internationella kansliet

Nordplus

Nordplus är ett mobilitets- och nätverksprogram inom högre utbildning, på grund- och avancerad nivå i Norden och Baltikum. Syftet med programmet är att skapa samarbete mellan de deltagande institutionerna genom utbyte, erfarenhet, god praxis och innovativa resultat.

Programmet stöder också samarbete mellan högskolor och andra organisationer.

Nordplus

För mer information kontakta:

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
Internationella kansliet
ED
Innehållsgranskare:
Emma Hägg
2022-10-12