Samarbeten med forskare inom medicin och life science

Karolinska Institutet är ett världsledande medicinskt universitet som har en vision att avsevärt bidra till att förbättra människors hälsa. Förverkligandet av denna vision är till stor del del beroende av översättning av forskningsresultat och kunskap till innovationer och praktiska tillämpningar som kan implementeras inom hälso- och sjukvården för att förebygga, diagnostisera eller behandla mänskliga sjukdomar.

Karolinska Institutet välkomnar och uppmuntrar starkt partnerskap med industrin för att förverkliga potentialen i forskningsrön och kunskap som genereras vid universitetet. Partnerskap bedöms vara viktiga för att bygga ytterligare spetskompetens inom forskning, utbildning och innovation.

Filosofin med att samarbeta med Karolinska Institutet är att skapa nya möjligheter och valmöjligheter genom kunskapsdelning, tillgång till varandras unika expertis, kompetenser och förmågor, samt genom att utbilda och träna personal.

Funktionen corporate partnering finns på Karolinska Institutet Grants Office som ger kontaktpunkten och praktiskt praktiskt stöd. Vi stödjer samarbeten, allt från komplexa och långsiktiga strategiska partnerskap till individuella och specifika projekt. Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer och nätverk som skapar ömsesidig nytta för båda parter.

Dokument

Kia Olsson
2024-03-26