Yvonne Kahlin

Yvonne Kahlin

Universitetsadjunkt
E-postadress: yvonne.kahlin@ki.se
Telefon: +46852488839
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som adjunkt på sektionen för Fysioterapi. Min ämneskompetens
  ligger till stor del inom området rörelseorganens funktionsstörningar och
  framför allt gällande fysisk aktivitet. Jag undervisar på
  Fysioterapiprogrammet ffa inom området rörelseorganens
  funktionsstörningar. Jag är kursansvarig för kursen " Tema hälso- och
  sjukvård - Fysioterapi i öppenvård".
  2017 Medicine magisterexamen med huvudområdet klinisk medicinsk vetenskap,
  Karolinska Institutet
  2013 Filosofie doktorsexamen, Linnéuniversitetet
  2007 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet
  1978 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • "Physical activity and self-related health in Swedish high school students"
  Mitt övergripande syfte med min avhandling var att beskriva
  gymnasieungdomars fysiska aktivitetsvanor och självskattad hälsa. Ett annat
  syfte var att undersöka om ett fysiskt aktivitetsprogram skulle kunna
  påverka träningsfrekvensens och fysisk självkänsla hos fysiskt inaktiva
  gymnasieflickor.

Artiklar

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2002-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI