Viktoria Hansson

Viktoria Hansson

Samordnare
Telefon: +46852486004
Mobiltelefon: +46702596004
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid
  avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
  (universitetsförvaltningen). Det innebär att jag handlägger studenters
  ansökningar om riktat pedagogiskt stöd. Jag arbetar också som
  verksamhetsstöd mot institutioner och lärare.
  Tidigare har jag arbetat som logoped, med läs- och skrivutredningar och med
  rehabilitering.
  logopedexamen
  magisterexamen i lingvistik

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI