Therése Westman Pettersson

Therése Westman Pettersson

Intendent
Telefon: +46852482283
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Administration, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som Facility Manager vid Institutionen för Medicinsk
  epidemiologi och biostatistik.
  Jag arbetar i nära samarbete med våra intressenter (forskare, lärare,
  studenter, andra anställda, leverantörer och andra institutioner inom KI)
  men även med annan IT-verksamhet.
  I min roll ingår följande:
  * Ansvarig för det praktiska och tekniska genomförandet av interna
  gemensamma möten och event.
  * Övergripande ansvar för lokalerna avseende underhåll, städning,
  inredning och säkerhet. Det inkluderar också rumsplanering och
  funktionell anpassning.
  * Vara kontaktperson och samordnare mot fastighetsägaren Akademiska Hus och
  KI:s fastighetsavdelning.
  * Avtalsansvarig för gemensamma serviceavtal såsom städning,
  kaffemaskiner, fruktabonnemang m.m. Kontakt/uppföljning med
  leverantörer.
  * Genomföra upphandlingar och inköp enligt LOU och statliga ramavtal.
  Inköp av möbler och annan inredning utöver standardutrustning.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI