Teresa Sörö

Teresa Sörö

Avdelningschef
E-postadress: teresa.soro@ki.se
Telefon: +46852484304
Besöksadress: ,
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Kontinuerligt lärande och professionell utveckling, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Teresa Sörö har varit anställd på Karolinska Institutet sedan 2012 och har genom åren ansvarat och drivit pedagogiska frågor med fokus på
  lärandecentrerad och dialogbaserad undervisning. Teresa är sedan fyra år tillbaka områdeschef för Kontinuerligt lärande och professionell utveckling inom Enheten för undervisning och lärande.

  Där har hon fått möjligheten att tillsammans med medarbetare skapa en organisation för att främja och stödja det informella lärandet som görs
  bland KIs medarbetare för att hålla sig ajour inom medicinsk pedagogik. Arbetet fokuseras på att skapa lärresurser och aktiviteter som underlättar psykologisk trygghet, inkludering samt studentcentrerat lärande. På listan av aktiviteter kan även nämnas de lunchseminarium enheten drivit under pandemin, utbyggande av pedagogiskt innehåll och resurser på webben, planering och genomförande av KI-Mayo research meeting, KIs utbildningskongress x3 och produktionen av PAPERs Podcast [1]

  Sin tid på KI startades på Medical Case Center där hon ansvarade för deras utbildningsverksamhet. Teresa har erfarenheter av implementering av
  casemetodik i kurser då hon sedan 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård på Röda Korsets Högskola med casemetodik som pedagogisk grundpelare. Hon har även på senare år fördjupat sig och undervisat om hur det interaktiva lärandet
  kan användas i fortbildning och som en del av det livslånga lärandet. Under några år hade hon möjlighet att dela sin tid mellan KI och
  Karolinska Universitetssjukhusets Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) där hon fungerar som en pedagogisk resurs och
  utvecklare. Samarbetet drevs för att kunna stärka utbildningsverksamheten på PMI samtidigt brygga mellan akademin och verksamheten.

  Stor del av sin tid som sjuksköterska har Teresa arbetat på Barnintensiven(BIVA) på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Förändring- och
  förbättringsarbete har alltid varit en drivkraft och Teresa hade i flertal år en delad tjänst mellan BIVA och FOU där hon utbildade sjuksköterskor
  vid Karolinska Universitetssjukhuset. År 2007 slutade hon i huvudsak att vara klinisk verksam för att övergå fullt till läraruppdrag inom
  högskola.

  Teresa Sörö är genuint intresserad av vad som får oss att lära och hur man genom interaktiva pedagogiska metoder skapa möjlighet kritiskt tänkande och analysförmåga. Interaktiviteten vill hon utveckla så att den är närvarande såväl vid fysiska möten som digitala samt i de informella miljöer vi som högskola/universitet kan påverka.

  Teresa Sörö har sjuksköterskeexamen från Sophiahemmets Högskola 1995, barnsjuksköterske- och magisterexamen från Karolinska Institutet. Teresa har pedagogisk utbildning för högskolelärare och har fördjupat sina pedagogiska studier på Harvard Macy Institute vid Harvard Medical School och Monash University samt Harvard Business School.
  [1] https://paperspodcast.ki.se/

Undervisning

 • Teresa är gästlärare på:
  Harvard Macy Institute - Transforming your Teaching using Technology 2015 - now
  Monash University - Technology for Education in Clinical Healthcare (EdTech) 2018 - 2022

  Hon är även en ombedd föreläsare och facilitator i ämnen som:
  - Underervisning för att främja psykoslogisk trygghet
  - Pedagogisk kompass - lära som organisation
  - Livslångt/kontinuerligr/socialt lärande
  - Designa virtuella lärendemiljiöer
  - Rummets betydelse för lärande
  - Case metodik

  Som högskoleadjunkt på Röda Korsets Högskola har Teresa sedan hon startade 2007 utvecklat och drivit specialistsjuksköterskeutbildning inom
  intensivvård samt varit kursansvarig för kurser inom sjuksköterskeprogram. Teresa har även ansvarat för Linneaus Palme projekt med sjukhus och sjuksköterskeprogram i Indien. Teresa har uppdrag som lärare i Harvard Macy Institutes - Health Care Education 2.0 - Transforming your teaching for the digital age [1] samt Monash University Leadership and Innovation in Health [2]

  Tillsammans med Elissa Hall och Justin Kreuter från Mayo Clinic har hon mellan 2013 och 18 planerat och faciliterat en månatlig twitterchat inom medicinsk pedagogik #HMIchat. Chatten har deltagare från hela världen och engagerar över 100 personer inom hälso- och sjukvårdens utbildningar varje månad.
  Karolinska Institutets utbildningskongress som går av stapeln vart annat år har de senaste fyra åren organiserats och letts av Teresa som projektledare. Nuvarande uppdrag inom Enheten för Undervisning och lärande [4] på Karolinska Institutet är som områdesansvarig för Kontinuerligt lärande och professionell utveckling

  [1] https://www.harvardmacy.org/index.php/hmi-courses/hce2-0
  [2] https://www.monash.edu/healthed-institute/short-courses/leadership-and-innovation-in-health
  [3] https://twitter.com/search?q=%23HMIchat&
 • amp
 • src=recent_search_click
  [4] https://medarbetare.ki.se/enheten-for-undervisning-och-larande-uol

Artiklar

Anställningar

 • Avdelningschef, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI