Susanne Glimne

Susanne Glimne

Universitetsadjunkt
E-postadress: susanne.glimne@ki.se
Telefon: +46852482542
Besöksadress: Eye Center of Excellence Avd Ögon & Syn, Eugeniavägen 12, 17164 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Ögon och Syn Brautaset, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad optiker sedan 1997. Fram till min anställning som
  adjunkt på Optikerprogrammet 1999 utövade jag mitt yrke som optiker i
  optikerverksamhet. Mitt forskningsområde är synergonomi. Jag disputerade
  2015 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Effects of glare on
  binocular vision and reading behaviour performing computer work [1]”.
  *Forskningsanslag och projekt*
  Som projektansvarig har jag beviljats anslag från AFA Försäkring [2] vid
  2016 års fjärde anslagsomgång. Projektet var 3-årigt och syftade till att
  kartlägga de synergonomiska förhållandena i kontrollrumsmiljöer,
  jämföra dem med riktlinjer och lagkrav och utforma rekommendationer för
  att minska risken för syn- och belastningsbesvär i kontrollrum.
  Länk till AFA-Rapporten: Synergonomi för hållbart kontrollrumsarbete [3]
  Under perioden 2011-2012 var jag medarbetare i ett projekt som berörde
  belysning och ljusdesign och involverade Nya S:t Erik. Projektet var ett
  tvärvetenskapligt multidisciplinärt forskningssamarbete mellan S:t Erik, KI
  och KTH.
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44845/Thesis_Susanne_Glimne.pdf?sequence=3
  [2] https://nyheter.ki.se/fem-ki-forskare-far-anslag-fran-afa-forsakring
  [3] https://www.researchgate.net/publication/350823769_Synergonomi_for_hallbart_kontrollrumsarbete

Forskningsbeskrivning

 • Sedan 2000 har jag arbetat kliniskt med synergonomi, både utifrån
  forskningsfrågor och tillämpat tillsammans med praktiker, på individnivå
  med fältstudier inklusive kvalitativa, kvantitativa databedömningar och
  analyser (direkta mätningar och data från frågeformulär mm), inkluderat
  även laboratorie-experiment.

Undervisning

 • Jag undervisar som adjunkt på Optikerprogrammet. Jag har ansvar och är
  examinator för flertalet kurser. I undervisningen ingår även klinisk
  verksamhet inkluderat klinisk handledning i kliniken som programmet driver.
  Jag har handlett och handleder avhandlingar på magisternivå och samt även
  handleder och är granskare för examensarbeten på grundnivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2004-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI