Susanna Kullberg

Susanna Kullberg

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: BioClinicum, J7:30, Akademiska stråket 1, 17164 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Imm o alle Smed Sörensen A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Med en bakgrund inom preklinisk forskning och nu verksam som läkare har jag
  ett stort intresse för translationell forskning. Mitt kliniska arbete är
  till stora delar förlagt till SarkoidosCentrum vid Lungmottagningen, ME
  Lung- och allergisjukdomar. Här undersöks och utreds cirka 1000
  sarkoidospatienter årligen och vi tar emot patienter från hela Sverige. Det
  finns idag ingen bot mot sarkoidos. Ofta provas olika typer av
  immunsupprimerande behandling men det hjälper inte alla, många får en
  progressiv sjukdom trots behandling. Vi kan idag inte förutspå om och vem
  som kommer svara på en specifik behandling. Min forskning syftar till att
  kunna skräddarsy behandling till varje enskild patient baserat på
  immunologiska, genetiska och fenotypiska data. Genom att noggrant
  karakterisera patienterna både kliniskt, immunologiskt och genetiskt, följa
  patienter över tid, och undersöka effekter av olika behandlingar hoppas jag
  kunna hitta biomarkörer som kan komma att förutspå sjukdomsförloppet och
  svar på en viss behandling.
  Handledning:
  Joanna Werner, ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska
  Universitetssjukhuset, leg läk, doktorand, huvudhandledare
  Per Eldhagen, ME Kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset,
  specialistläkare, doktorand, bihandledare
  Anna-Maria Wintler, VO Internmedicin, Södersjukhuset, ST-läkare, doktorand,
  bihandledare
  Sylvia Ceder, ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska
  Universitetssjukhuset, specialistläkare, projekthandledare
  Jonas Melin, VO Internmedicin, Södersjukhuset, ST-läkare, projekthandledare
  William Ström, läkarstudent termin 8, Karolinska Institutet,
  projekthandledare

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, lungmedicin och allergi, Karolinska Institutet, 2023
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2002
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI