Stig Ollmar

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: stig.ollmar@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för funktion och teknologi C2:76, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi Funktion och teknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Fil mag i matematik, filosofi, statistik och fysik från Stockholms
  Universitet 1971. Fil dr i elektronik från Fysikum, Stockholms Universitet,
  1984. Forskare och projektledare vid Centrum för Dentalteknik och
  Biomaterial (sedermera Centrum för Oral Biologi), Karolinska Institutet
  1986-1999. Docent i medicinsk teknik vid Karolinska Institutet sedan 1997.
  Flera patent rörande medicinska tillämpningar av fysik och mätteknik.
  Startat ett företag 1998 med fokus på hudförändringar, speciellt
  hudcancer www.scibase.se , vd första 7 åren, nu vetenskaplig rådgivare.
  Medlem av internationella styrgruppen för bio-elektrisk impedans sedan 1992.
  Senior medlem IEEE sedan 2004. Opponent eller medlem av betygskommittén för
  doktorsexamina i Sverige, Norge, Finland, Estland och Australien. Granskare
  åt flera internationella vetenskapliga tidskrifter. Sakkunnig vid akademiska
  tjänstetillsättningar i Sverige och USA. Granskare åt
  forskningsfinansiärer i Sverige och Norge.
  *Undervisningsområde*
  Undervisat, utvecklat kurser och studiematerial, handlett och examinerat i
  elektronik (analog elektronik, digital elektronik, mätteknik, givare,
  kretsteori, signalbehandling) vid Stockholms Universitet 1972-1987.
  Kursansvarig för en fördjupningskurs i medicinsk mätteknik och
  signalbehandling vid Karolinska Institutet sedan 1995 (studenter
  huvudsakligen från KTH). Föreläser om medicinsk mätteknik, givare,
  vetenskapsteori och etik i medicinsk forskning på diverse kurser inom
  Karolinska Institutet, KTH och Södertörns Högskola. Mycket intresserad av
  vetenskapshistoria, vetenskaplig utveckling, vetenskapens gränser, samt
  etikens grundvalar och principer ur ett filosofiskt perspektiv. Handledare
  för ett antal forskarstuderande och examensarbetare vid Stockholms
  Universitet, Karolinska Institutet och KTH fem har hittills disputerat, två
  har nöjt sig med licentiatexamen.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområde*
  Bioelektriska fenomen, kvantifiering och klassificering av
  vävnadsförändringar t ex cancer i hud och slemhinna, icke-invasiva
  mätmetoder, biologiska rytmer, sensorer, tvärvetenskap. Multi-center studie
  med en ny teknik för hudcancerdetektering pågår. Utvärdering av nya
  teknologier med sikte på icke-invasiv mätning av blodglukos pågår.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI