Stephanie Bonn

Stephanie Bonn

Senior Forskningsspecialist | Docent
E-postadress: stephanie.bonn@ki.se
Telefon: +46852483368
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Fored M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Huvudfokus för min forskning är att studera hur levnadsvanor så som fysisk
  aktivitet, matvanor och kroppsvikt, påverkar vår hälsa. Jag disputerade
  2015 vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik med
  avhandlingen ”/Physical activity, body mass index and prostate cancer:
  studies of risk, progression and mortality/" [1]. Under min tid som postdoc
  vid Harvard T.H. Chan School of Public Health fördjupade jag mina kunskaper
  inom nutritionsepidemiologi med specifikt fokus på fysisk aktivitet. Idag
  är jag forskare vid Avdelningen för klinisk epidemiologi vid Institutionen
  för Medicin Solna.
  * Filosofie magisterexamen med nutrition som huvudämne, Stockholms
  universitet, 2009
  * Doktor i medicinsk vetenskap, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi
  och Biostatistik, Karolinska Institutet, 2015
  * Post doc vid Harvard T.H. Chan School of Public Health, Nutrition
  department, 2015-16
  [1] https://nyheter.ki.se/disputation-27-mars-2015-stephanie-bonn-physical-activity-body-mass-index-and-prostate-cancer

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning har två huvudfokus: (i) Nutritionsepidemiologiska studier och
  (ii) studier inom mHälsa.
  *Nutritionsepidemiologi* – Jag arbetar med studier som undersöker
  kostfaktorer, kostmönster, fysisk aktivitet och viktkontroll i förhållande
  till olika hälsoutfall så som hjärtkärlsjukdom, Parkinsons sjukdom och
  njurcancer.
  *mHälsa* – Jag har varit med och utvecklat flera olika digitala
  lösningar som syftar till att motivera till goda kostvanor eller ökad
  fysisk aktivitet. Idag leder jag flera stora randomiserade
  interventionsstudier som utvärderar effekten av de olika digitala
  lösningarna inom olika patientgrupper.
  * HAPPY-studien [1]
  * DiaCert-studien [2]
  * PromMera-studien [3]
  [1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33196448/
  [2] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29316905/
  [3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32795990/

Undervisning

 • Jag är föreläsare, gruppledare och seminarieledare vid flera olika
  utbildningsprogram på Karolinska Institutet bland annat Läkarprogrammet,
  Master programmet i nutritionsvetenskap och Forskarskolan i epidemiologi för
  kliniker
  *Pedagogiska meriter*
  * Pedagogik för forskarhandledare (3 hp), Karolinska Institutet, 2019
  * Grundläggande Högskolepedagogik, GHPD (7.5 hp), Karolinska Institutet,
  2018
  * Grundkurs för forskarhandledare (1, 5 hp), Karolinska Institutet, 2018
  *Doktorander*
  Huvudhandledare
  * Linnea Sjöblom [1]
  Bihandledare
  * Helén Eke [2]
  * Daniel Söderberg [3]
  * Liisa Tolvanen [4]
  * Charlotte Goodrose-Flores [5], disputerade i mars 2023
  * Oskar Swartling [6]
  * Madeleine Hummel [7]
  * Mari Hult [8], disputerade i september 2020
  [1] https://medarbetare.ki.se/people/linnea-sjoblom
  [2] https://medarbetare.ki.se/people/helen-eke
  [3] https://medarbetare.ki.se/people/daniel-soderberg
  [4] https://medarbetare.ki.se/people/liisa-tolvanen
  [5] https://medarbetare.ki.se/people/charlotte-goodrose-flores
  [6] https://staff.ki.se/people/oskar-swartling
  [7] https://medarbetare.ki.se/people/madeleine-hummel
  [8] https://medarbetare.ki.se/people/mari-hult

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI