Solvig Ekblad

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: solvig.ekblad@ki.se
Telefon: +46852483614
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Övriga FG, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO, och
  adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning och
  forskargruppsledare för Culture Medicine, Institutionen LIME, Karolinska
  Institutet. Min avhandling försvarade jag inom psykiatri vid KI i januari
  1986 och bar titeln "Social determinants of aggressive behaviour in a sample
  of Chinese primary school children (PRChina)".
  Jag har lång erfarenhet inom området migration, socialmedicin och global
  psykisk hälsa - och har undervisat inom flera program på grund och
  avancerad nivå (webbaserad forskarutbildningskurs Kurs 1257: Transcultural
  Mental Health - screening, intervention and evaluation. Nästa tillfälle:
  2013-11-25 - 2013-11-29) samt uppdragsutbildningar. Jag har även varit
  gästprofessor vid Malmö högskola och ledamot av KIs etiska råd. Jag har
  varit gästprofessor vid Massachusetts School of Professional Psychology,
  USA. Jag är engagerad i virtuella simuleringsmetoder i utbildning till
  studenter och klinisk personal i interkulturell och interprofessionell
  kompetens och är i linje med KIs satsning på e-learning. Jag fick medel ur
  Erasmusprogram, att besöka Queen Mary University of London, centre for
  psychiatry, 15-29 augusti, 2013, och regelbundet expert på ansökningar och
  som opponent (Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Australien).
  Sen flera år tillbaka var jag en av de internationella lärarna och
  co-director i en två veckors Harvard-kurs "Global Mental Health: trauma and
  recovery" i Orvieto, Italien och med uppföljning av en webbaserad utbildning
  under fem månader (grundare och ansvarig: professor i psykiatri vid Harvard,
  Richard Mollica, MD, och foreign adjunct professor vid KI.
  Se även den engelska versionen

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, docent i transkulturell psykologi, Karolinska Institutet, 1992

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI