Sigrid Salomonsson

Sigrid Salomonsson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Lundgren Salomonsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är i grunden klinisk psykolog sen 2006 som arbetat länge i
  primärvården med både barn och vuxna. Mitt fokus har varit metodutveckling
  och forskning i klinisk miljö. Jag disputerade 2018 med avhandlingen "/CBT
  in primary care : effects on symptoms and sick leave, implementation of
  stepped care and predictors of outcome/". Sen 2018 arbetar jag på Centrum
  för psykiatriforskning och driver enheten "Utveckling &
 • implementering". Vi
  utvecklar, implementerar och utvärderar metoder för den psykiatriska
  vården.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på psykologisk behandling samt utveckling och
  implementering av interventioner i klinisk miljö. Särskilt intresse har jag
  riktat till följande områden:
  - psykologisk behandling i primärvården
  - psykologisk behandling av stressrelaterad ohälsa
  - guidad självhjälp och blandade behandlingsformat
  - fysisk träning för patienter med psykisk ohälsa
  - emotionsreglering vid ångest och depression
  *Publikationer*
  1. Lindsater E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ejeby K, Ljotsson
  B, et al. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Stress: A
  Randomized Controlled Trial. Psychother Psychosom. 2018:1-10.
  2. Lindsäter E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ljótsson B,
  Åkerstedt T, et al. Cost-Effectiveness of Therapist-Guided Internet-Based
  Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders: Secondary Analysis
  of a Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2019
 • 21(9):e14675.
  3. Lindsäter E, Axelsson E, Salomonsson S, Santoft F, Ljótsson B,
  Åkerstedt T, et al. The mediating role of insomnia severity in
  internet-based cognitive behavioral therapy for chronic stress: Secondary
  analysis of a randomized controlled trial. Behav Res Ther. 2021
 • 136:103782.
  4. Nordh M, Wahlund T, Jolstedt M, Sahlin H, Bjureberg J, Ahlen J, et al.
  Therapist-Guided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy vs
  Internet-Delivered Supportive Therapy for Children and Adolescents With
  Social Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021.
  5. Salomonsson S. Predictors of outcome in guided self-help cognitive
  behavioural therapy for common mental disorders in primary care. J Med
  Internet Res. 2019:1-20.
  6. Salomonsson S. Effects of cognitive behavioural therapy and
  return-to-work intervention for patients on sick leave due to stress-related
  disorders: Results from a randomized trial. Cogn Behav Ther. 2019.
  7. Salomonsson S, Hedman-Lagerlof E, Ost LG. Sickness absence: a
  systematic review and meta-analysis of psychological treatments for
  individuals on sick leave due to common mental disorders. Psychol Med.
  2018
 • 48(12):1954-65.
  8. Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Öst LG,
  et al. Cognitive-behavioural therapy and return-to-work intervention for
  patients on sick leave due to common mental disorders: a randomised
  controlled trial. Occup Environ Med. 2017.
  9. Salomonsson S, Santoft F, Lindsäter E, Ejeby K, Ljotsson B, Öst LG,
  et al. Stepped care in primary care - guided self-help and face-to-face
  cognitive behavioural therapy for common mental disorders: a randomized
  controlled trial. Psychol Med. 2018
 • 48(10):1644-54.
  10. Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsater E, Ljotsson B, Lekander M,
  et al. Processes in cognitive behavior therapy for social anxiety disorder:
  Predicting subsequent symptom change. J Anxiety Disord. 2019
 • 67:102118.
  11. Santoft F, Salomonsson S, Hesser H, Lindsäter E, Ljótsson B, Lekander
  M, et al. Mediators of Change in Cognitive Behavior Therapy for Clinical
  Burnout. Behav Ther. 2018.
  12. Santoft F, Hedman-Lagerlöf E, Salomonsson S, Lindsäter E, Ljótsson B,
  Kecklund G, et al. /Inflammatory cytokines in patients with common mental
  disorders treated with cognitive behavior therapy./ Brain Behav Immun Health.
  2020
 • 3:100045.
  13. Skott M, Durbeej N, Smitmanis-Lyle M, Hellner C, Allenius E, Salomonsson
  S, et al. Patient-controlled admissions to inpatient care: A twelve-month
  naturalistic study of patients with schizophrenia spectrum diagnoses and the
  effects on admissions to and days in inpatient care. BMC Health Serv Res.
  2021
 • 21(1):598.

Undervisning

 • Undervisar återkommande blivande psykiatriker, psykologer och kliniskt
  verksamma psykologer i
  - bedömning och diagnostik
  - behandling av ångest, depression och stressrelaterad ohälsa
  - behandling med guidad självhjälp

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018

Handledare

 • Emelie Allenius, Patient-controlled admissions for patients with severe mental health disorders, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI