Philippe A. Melas

Philippe A. Melas

Senior Forskningsspecialist
E-postadress: philippe.melas@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som huvudforskare vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) fascineras jag av komplexiteten och de underliggande molekylära och genetiska mekanismerna som bidrar till beroendesjukdomar. Min akademiska resa började med en kandidatexamen i molekylärbiologi och genetik från Democritus universitet i Grekland, följt av en masterexamen i genetisk vägledning vid Uppsala universitet. Under min doktorandutbildning vid Karolinska Institutet fokuserade jag på att använda molekylära och epigenetiska metoder för att undersöka psykiatriska störningar såsom depression och schizofreni. Efter att ha avslutat min doktorandutbildning genomförde jag en postdoktortjänst i Dr. Eric Kandels laboratorium vid Columbia University i USA, där jag fick värdefulla insikter om hjärnans belöningssystem och deras dysreglering vid substansbruk och beroende. Sedan jag återvände till Karolinska Institutet som huvudforskare 2020 har min forskning utvidgats till att även omfatta studier av epitranskriptomik vid beroendesjukdomar. Genom min forskning hoppas jag bidra till en ökad förståelse av de underliggande molekylära mekanismerna bakom beroende och bidra till utvecklingen av nya, personanpassade behandlingar.

Forskningsbeskrivning

 • Översikt Min forskning är dedikerad till att förstå de molekylära, genetiska, epigenetiska och epitranskriptomiska komponenterna som driver beroendesjukdomar. Mitt senaste arbete har främst fokuserat på alkoholberoende, som påverkar cirka 5% av världens befolkning och är en av de främsta riskfaktorer för sjukdom och tidig död som går att förebygga. I Sverige uppskattas över 300 000 personer att ha ett alkoholberoende. Trots många års forskning har vi fortfarande inte fullständig förståelse för de molekylära processerna som bidrar till att beroendet utvecklas. Nyligen har forskare gjort en viktig upptäckt genom genetiska studier, så kallade GWAS, som visar att FTO-genen har en stark koppling till alkoholberoende. FTO-genen ger upphov till FTO-enzymet, som påverkar hur RNA-molekyler modifieras genom m6A RNA-metylering. RNA är en central molekyl som omvandlar genetisk information från DNA till proteiner. Även om GWAS-studier kan visa en koppling mellan en gen och ett sjukdomstillstånd, kan de inte fastställa det exakta sambandet eller hur genen fungerar i sjukdomsutvecklingen. Därför behövs ytterligare studier med olika metoder och modeller. Vår banbrytande forskning syftar till att undersöka FTO-genen och m6A RNA-metyleringens roll i alkoholberoende genom en kombination av beteendeneurovetenskap, molekylärbiologi och bioinformatiska metoder. Vi har samlat ett team av experter inom varje område och etablerat internationella samarbeten med andra forskare för att säkerställa att vi har tillgång till den senaste teknologin och de senaste teknikerna. Genom att fördjupa vår förståelse för hur FTO och m6A RNA-metylering bidrar till alkoholberoende kan vi potentiellt utveckla nya, effektivare behandlingar för denna sjukdom. Vår forskning är innovativ och lovande, och den kan hjälpa oss att hitta nya sätt att bekämpa alkoholberoende och förbättra livet för de drabbade och deras familjer. Projektstöd Som huvudforskare är jag tacksam att ha haft förmånen att få projektstöd från olika finansiärer, inklusive Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Systembolagets Alkoholforskningsråd, Åke Wibergs Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Sigurd och Elsa Goljes Minnesfond, Magnus Bergvalls Stiftelse, Lars Hiertas Minne Stiftelse, Karolinska Institutets forskningsbidrag, Loo och Hans Ostermans Stiftelse och Längmanska Stiftelsen. Dessa projektbidrag har möjliggjort mitt vetenskapliga arbete och har bidragit till framsteg inom beroendeforskningen. Utmärkelser och akademiska bidrag Jag har också haft äran att få postdokstipendier och andra utmärkelser i min tidiga akademiska karriär. Dessa inkluderar internationella postdokbidraget från Vetenskapsrådet, postdokstipendium från Sverige-Amerika stiftelsen, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, och Fernströms Stiftelse, samt doktorandfinansiering från Karolinska Institutet (KID) och Bodossaki Foundation i Grekland. Jag har också fått forsknings- och/eller konferensresestipendier från Karolinska Institutet, Roche Continents, och National Institute on Drug Abuse (NIDA) i USA. Dessa stipendier har gett mig möjlighet att följa mina akademiska intressen och har inspirerat mig att fortsätta bidra till forskning inom molekylärpsykiatri.

Undervisning

 • Jag är engagerad i att erbjuda högkvalitativ utbildning och har varit involverad i undervisning på olika nivåer. Mitt undervisningsportfolio inkluderar: - Föreläsare under veckan för "Psykiatrisk genetik" vid "Forskarskolan inom klinisk psykiatri" för doktorander vid Karolinska Institutet och Region Stockholm. - Föreläsare under veckan för "Genetisk epidemiologi" i masterprogrammet "Applied Epidemiology 2 - Determinants of Health" vid Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet. - Föreläsare om "Beroendegenetik" för ST-läkare inom psykiatri vid Beroendecentrum Stockholm. - Föreläsare om "Stressignalering - Effekter i hjärnan och kroppen" som en del av doktorandkursen "Cellsignalering" vid Karolinska Institutet. - Lärarassistent i seminariet "Klinisk genetik" för medicinstudenter vid Karolinska Institutet. Jag har också varit med och organiserat två kurser vid Karolinska Institutet: 1) En doktorandkurs i "Psykiatrisk genetik" som ingår i "Forskarskolan inom klinisk psykiatri" på Karolinska Institutet och Region Stockholm: https://medarbetare.ki.se/forskarskola-inom-klinisk-psykiatri-ki-region-stockholm 2) En masterkurs i "Genetisk epidemiologi" som ingår i "Applied epidemiology 2 – Determinants of health" på Karolinska Institutet: https://education.ki.se/student/applied-epidemiology-2-determinants-of-health-14ect-credits/4fh095

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • The role of m6A RNA methylation in alcohol use disorder
  Systembolagets Alkoholforskningsråd
  1 January 2024 - 31 December 2025
 • Swedish Research Council
  1 January 2024 - 31 December 2026
 • m6A RNA-metyleringens roll vid alkoholberoende
  Hjärnfonden
  1 July 2023 - 30 June 2024

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-
 • Forskningssamordnare, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2019-2021
 • Postdoktor, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2013-2016
 • Doktorand, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2009-2012
 • Forskningsassistent, UF, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2007-2009
 • FOU-Praktikant, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2006-2007

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI