Pernilla Omerov

Pernilla Omerov

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: pernilla.omerov@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA), 2024-
 • Lektor, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola, 2014-
 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024
 • Programansvarig avancerad nivå psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola, 2019-2023
 • Klinisk lektor psykiatrisk vård, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cedershiöld högskola, 2016-2023

Examina och utbildning

 • PhD, Medicinsk vetenskap, Parents that have lost a son or daughter through suicide, Karolinska Institute, 2014
 • Magister i omvårdnad, Psykiatrisk vård, Psychiatric nursing care of suicidal patients, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institute, 2004
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Psykiatrisk vård, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institute, 2004
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2004
 • Sjuksköterskeexamen, Bodens högskola, 1995

Uppdrag

 • Kursansvarig och examinator, Att upptäcka och stödja suicidnära personer, VG0055, 7, 5hp Uppdragsutbildning, MCHS (tvärprofessionell kurs)., Institution of Caring Science, Marie Cederschiöld University, https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/vara-utbildningar/uppdragsutbildning/att-upptacka-och-stodja-suicidnara-personer.html, 2023-2024
 • Course leader (responsible for planning, lecturing, examining), Omvårdnad med suicidnära personer, 9K8134, 7, 5hp Uppdragsutbildning KI, CPF (legitimerade sjuksköterskor), Karolinska Institute, https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/omvardnad-for-suicidnara-personer-ht24, 2022-2024
 • Kursledare/examinator: Vårdvetenskap och psykiatrisk omvårdnad, VKAP02 7, 5hp Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp MCHS, Caring science in mental health nursing, 7, 5 ECTS, Institution of Caring Science, Ersta Sköndal University College, 2022-
 • Kursansvarig och examinator, Psykiatrisk vård och verksamhetsförlagd utbildning, VKGK14, 10 hp. Sjuksköterskeutbildningen 120hp MCHS, Institution for Caring science, Ersta Sköndal University College, 2022-
 • Kursansvarig/examinator, Vårdvetenskap och psykiatrisk omvårdnad, VKAP02 7, 5hp Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp MCHS, Institution of Caring Science, Ersta Sköndal University College, 2019-
 • Utbildningsansvarig, Programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60 hp, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola), 2019-2024
 • Kursledare/examinator, Verksamhetsintegrerat lärande Psykiatrisk vård, VKAP06 7, 5 hp. Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp. MCHS, Institution for Caring Science, Marie Cederschiöld University, 2017-2025
 • Kursledare/examinator, Psykiatriska sjukdomstillstånd, behandling, hablitering och rehabilitering VKAP02, 7, 5hp Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp MCHS, Institution for Caring Science, Ersta Sköndal University College, 2016-2019
 • Mentor Rakel Eklund. Avhandling: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård., Mentor för PhD student, Institutionen för vårdvetenskap, Marie Cederschijöld högskola, 2016-2020
 • Sektionsansvarig, Clinical Lecturer psychiatric care graduate students programme and postgraduate students program, Institution of Caring Science, Marie Cederschiöld University, 2016-2023
 • Kursledare/examinator, Verksamhetsbaserat lärande psykiatrisk vård, VKAX31 7, 5 hp. Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp. MCHS, Institution for Caring Science, Ersta Sköndal University College, 2014-2017
 • Kursledare/examinator, Beteendevetenskap och medicinsk vetenskap i psykiatrisk vård, VKAX21 7, 5hp. Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp MCHS., Institution for Caring Science, Ersta Sköndal University College, 2014-2016
 • Kursledare/examinator, Människan som patient i psykiatrisk vård, VKAPXX 7, 5hp. Specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatrisk vård 60hp MCHS., Ersta Sköndal University College, 2014-2015

Handledare

 • Emelie Allenius, Patient-controlled admissions for patients with severe mental health disorders, 2021
 • Viktoria Wallin, Meanings of food, meals and sustenance during times of homelessness, 2019
 • Rossana Pettersén, Suicide in the family: Towards improved care of bereaved parents and siblings

Utvärdering av avhandlingsarbete

 • Øyvind Kalsås, Opponent, Department of Welfare and Participation, Western Norway University of Applied Sciences, The social health and help needs of those bereaved by a drug-related death. Mixed methods research, https://www.hvl.no/forsking/disputasar/2024/barne--og-familieperspektivet-ma-styrkes-i-oppfolging-av-etterlatte-ved-narkotikarelatert-dod/, 2024
 • Caroline Blades, External thesis reviewer, Clinical Psychology, University of Western Australia, Philosophy and Master of Clinical Psychology at The University of Western Australia., https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/a-risk-benefit-analysis-of-the-effects-of-participation-in-suicid, 2019
 • Karl Andriessen, External thesis reviewer, Faculty of Medicine and Health, UNSW Sydney, Understanding and measuring the grief experiences of adolescents - with a focus on bereavement by suicide, http://hdl.handle.net/1959.4/61204, 2018

Konferenser och events

 • Expertpanel, Den 13:e nationella konferensen om suicidprevention, Efterlevandestöd i samband med suicid, 2021
 • Inbjuden föredragshållare, Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskors årskonferens, Sjuksköterskors suicidpreventiva arbete, 2021
 • Ordförande, the 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, Seminar chairperson and invited speaker at the 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention (XXVIII IASP World Congress) 2015 in Montreal, Canada. Four oral presentations: Suicide-Bereaved Parents’ Experiences of their Child's Suicidal Communication, Suicide-Bereaved Parents’ Experiences of Professional Encounters in the Aftermath of a Suicide-Loss, Confronting the Body at the Site of the Suicide and Unresolved Grief and Bereavement Related Outcomes among Suicide-Bereaved Fathers and Mothers., 2015
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, 2015 in Montreal, Canada, Suicide-Bereaved Parents’ Experiences of their Child's Suicidal Communication, 2015
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, 2015 in Montreal, Canada, Suicide-Bereaved Parents’ Experiences of Professional Encounters in the Aftermath of a Suicide-Loss, 2015
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, 2015 in Montreal, Canada, Confronting the Body at the Site of the Suicide, 2015
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 28th World Congress of the International Association for Suicide Prevention, 2015 in Montreal, Canada, Grief and Bereavement Related Outcomes among Suicide-Bereaved Fathers and Mothers, 2015
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 15th European Symposium on Suicide and Suicidal behavior (ESSSB15) 2014. Tallinn, Estonia, Parents bereaved through suicide, 2014
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 15th European Symposium on Suicide and Suicidal behavior (ESSSB15) 2014. Tallinn, Estonia, Siblings that have lost brother or sister through suicide, 2014
 • Ordförande, the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal behavior (ESSSB15), Seminar chairperson at the 15th European Symposium on Suicide and Suicidal behavior (ESSSB15) 2014 in Tallinn, Estonia. Two oral presentations and six abstracts as co-author on the projects: “Suicide-bereaved parents and siblings”, 2014
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 25th World Congress on Suicide Prevention of the International Association for Suicide Prevention, 2009 Montevideo, Uruguay, Suicidal patient observation chart, 2009
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 25th World Congress on Suicide Prevention of the International Association for Suicide Prevention, 2009 Montevideo, Uruguay, Parents who have lost a son or daughter to suicide, 2009
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 12th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour, Glasgow, Scotland, Parents who have lost a son or daughter to suicide, 2008
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 2nd International conference on suicide among youth. Jerusalem, Israel, Suicidal patient observation chart, 2006
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The 11th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour Portoroz, Slovenia, Parents who have lost a son or daughter to suicide, 2006
 • Muntliga presentationer av egna accepterade abstract, The Complexity of Suicide: Prevention, Intervention and Aftermath conference, Toronto, Canada, Parents who have lost a son or daughter to suicide, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI