Per Ljungman

Per Ljungman

Anknuten till Forskning
E-postadress: per.ljungman@ki.se
Besöksadress: NEO Medicinaren 25, HERM plan 7, Hälsovägen 7C (lastkaj), 14157 Huddinge/Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hematologi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Per Ljungman är emeritus professor i hematology and medlem av KIs etikråd. Han har tidiigare varit verksamhetschef vid Hematologiskt centrum (2004-2013) och allogen stamcellstransplantation (2014 - 2017) vid Karolinska Univeristetssjukhuset. Han är hedersmedlem av 

  • European Society for Blood and Marrow Transplantation och Svensk förening för Hematologi. Han är för närvarande vetenskaplig ordförande för 
  • Transplant Associated Virus Forum vid University of California Berkeley och rådgivare för Adult Immunization Board som organiseras av University of Antwerp och University Degli Studi Firenze.

Forskningsbeskrivning

  • Virusinfektioner och vaccinationer hos patienter efter allogen stamcellstransplantation

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI