Omid Sadr-Azodi

Omid Sadr-Azodi

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: omid.sadr-azodi@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • 2019- Svensk Kirurgisk Förenings Stora Forskarpris
  2016 - UEG Rising Star, europeiskt pris för forskning inom det
  gastroenterologiska fältet
  2014 - Bengt Ihre Priset, Svensk Kirurgisk Förening
  2010 - Magtarmfondens stipendium till ”lovande medicineforskare", Svensk
  Gastroenterologisk Förening

Forskningsbeskrivning

 • Omid Sadr Azodi tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 2007 och blev
  legitimerad läkare 2009. Han försvarade sin doktorsavhandling inom klinisk
  epidemiologi 2008. Omid är specialistläkare i allmänkirurgi och är
  parallellt med sin kliniska verksamhet forskarassistent. Han blev docent i
  klinisk epidemiologi 2013.
  *Forskningsområde*
  Omids forskning handlar om etiologi och klinisk handläggning av
  sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanalen, inklusive akut pankreatit och
  tumörer. Han bedriver sin forskning med hjälp av kliniska databaser och
  populationsbaserade nationella register

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2008
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI