Nilminie Rathnayake

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Pedodonti, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2015
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI