Nikolaos Lazarinis

Nikolaos Lazarinis

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Lung- och luftvägsforskning Lindén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • */Sektionchef för öppenvården och överläkare i lungmedicin och
  allergologi vid ME Lung och allergisjukdomar, Karolinska
  Universitetssjukhuset /*
  */Post-Doc vid Institution för Miljömedicin, enhet för Lung och
  luftvägsforskning, Karolinska Institutet/*
  * 2003 MD, Medical School, Aristoteleion University of Thessaloniki,
  Thessaloniki, Grekland.
  * 2003 Legitimerad läkare, Grekland.
  * 2004 Legitimerad läkare, Sverige
  * 2005 ST läkare i Lungmedicin, Lung- och Allergiklinik, Sundsvalls
  Länssjukhus, Sundsvall, Sverige
  * 2008 ST läkare i Allergologi, Lung och allergi kliniken, Karolinska
  Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  * 2010 Specialist i Lungmedicin, Sverige
  * 2012 Specialist i Allergologi, Sverige
  * 2017 Sektionschef, ME Lung och allergisjukdomar, Karolinska
  Universitetssjukhuset
  * 2019 doktorsexamen i bronkiala provokationer vid astma, Karolinska
  Institutet, Stockholm, Sverige

Forskningsbeskrivning

 • Jag är överläkare i lung och allergisjukdomar med inriktning mot astma,
  KOL och bronkiektasier. Mitt huvudsakliga akademiska intresse relaterar till
  forskning om kroniska obstruktiva luftvägssjukdomar, med fokus på svår
  astma och KOL samt små luftvägarna . Min forskning fokuserar på att
  bättre förstå patofysiologin och de bakomliggande mekanismerna vid astma
  och KOL för att kunna tillhandahålla precisionsmedicin till våra
  patienter.
  Som sektionschef för lung och allergimottagningen vid Karolinska
  Universitetssjukhuset är mitt mål att bidra till evidensbaserad sjukvård
  genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård
  och kontinuerligt utvärdera etablerade och nya metoder.

Undervisning

 • Jag är involverad i läkarutbildning av läkarekandidater, ST läkare i
  internmedicin, lungmedicin och allergologi samt vidare utbildning i
  specialistnivå. Jag håller undervisningen om allergi och astma på
  forskarnivå för läkarstudenter på tredje året med både föreläsningar
  och seminarier vid institutionen för medicin Solna och Huddinge, Karolinska
  Institutet. Undervisning svår astma, KOL och allergologi för ST läkare
  inom invärtesmedicin och lungmedicin samt allmänläkare och doktorander.
  *Doktorandhandledare *
  *Pågående *
  Bihandledare för Pia Ghosh

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI