Niclas Skyttberg

Niclas Skyttberg

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är anknuten till Centrum för Hälsoinformatik [1] (HIC)
    vid Institutionen LIME [2].
    [1] https://ki.se/lime/centrum-for-halsoinformatik-hic
    [2] https://ki.se/lime

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI