Natalia Rivera

Natalia Rivera

Forskningsspecialist
E-postadress: natalia.rivera@ki.se
Telefon: 0700302763
Besöksadress: Solnavägen 30, Bioclinicum Lungforskningslab, J7:30, 17174 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Lung Wheelock Å, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Genetik och epigenetik av sarkoidos.
  Jag är genetiker och min forskning fokuserar på genetik och epigenetik av
  sarkoidos och reumatoid artrit.
  Min forskning strävar efter att studera sjukdomsmolekylära mekanismer från
  en bred vinkel med genomisk data med hög genomströmning i kombination med
  kliniska och miljö-/livsstilsdata. I huvudsak genomför jag
  forskningsundersökningar i flera populationsbaserade kohorter genom MESARGEN
  [1] för att reda ut molekylära faktorer som är inblandade i
  sjukdomspatogenes och identifiera kliniska biomarkörer över populationer.
  *Forskningsfinansiering som huvudsökande*
  * 2021 – 2022 *Projektbidrag* “Integration of omics data to
  identify potential drug targets in sarcoidosis”, Svensk Lungmedicinsk
  Förenings (SLMFs) Lung Medicine Research Grant
  * 2021 -2022 *Projektbidrag* "Epigenetic markers of ocular
  sarcoidosis", KI Stiftelser och Fonder, Stockholm, Sweden
  * 2021 – 2023 *Projektbidrag* “Molecular biomarkers of
  sarcoidosis using MESARGEN, a multi-ethnic population-based consortium”,
  Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2021 – 2023 *Forskningsmånader* “Discovery of clinical
  biomarkers in organ-specific sarcoidosis phenotypes via the integration of
  genome, transcriptome, and methylome coupled with lifestyle and
  environmental exposures”, Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm,
  Sweden
  * 2021 – 2022 *Projektbidrag* “The integration of genetic
  data and environmental factors including lifestyle exposures in
  sarcoidosis”, KI Stiftelser och Fonder, Stockholm, Sweden
  * 2020 - 2022 *Projektbidrag* “Blood and lung-based DNA
  methylation in pulmonary sarcoidosis: Biomarker discovery and potential
  drug targets for clinical applications”, Swedish Medical Society,
  Stockholm, Sweden
  * 2019 - 2020 *Projektbidrag* “Genetic markers for
  diagnosis of sarcoidosis”, Tore Nilsons Foundation for Medical Research,
  Stockholm, Sweden
  * 2019 - 2020 *Projektbidrag* “Molecular biomarkers of
  sarcoidosis in the Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic Studies
  (MESARGEN)”, Foundation for Sarcoidosis Research, Illinois, US
  * 2019 - 2020 *Projektbidrag* “Genomic markers of
  sarcoidosis – a systemic inflammatory disease”, Sigurd och Elsa Goljes
  Minne Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2018 - 2020 *Projektbidrag* “Elucidating mechanisms of
  chronic inflammation in ocular sarcoidosis”, Karolinska Institutet
  Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2019 - 2020 *Projektbidrag *“Genetic investigations on
  chronic inflammatory diseases, such as cardiac sarcoidosis, Lars Hiertas
  Minne Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2018 - 2020 *Projektbidrag* “The role of expression
  quantitative trait loci (eQTLs) in lung cells of patients with
  sarcoidosis”, Karolinska Institutet Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2018 - 2019 *Projektbidrag* “Clinical biomarkers for
  sarcoidosis disease”, Eva and Oscar Ahréns Foundation, Stockholm,
  Sweden
  * 2017 - 2020 *Projektbidrag* “Molecular biomarkers of
  sarcoidosis using MESARGEN, a multi-ethnic population-based consortium”,
  Swedish Heart and Lung Foundation, Stockholm, Sweden
  * 2017 - 2019 *Projektbidrag* “Calcium levels and
  sarcoidosis, A Mendelian Randomization Study”, Lisa and Johan Grönbergs
  Foundation, Stockholm, Sweden
  Doktorand i molekylärmedicin, feb 2012. Fördjupningstitel: "Genetik av
  vänster ventrikelhypertrofi". Doktorandskolan för molekylärmedicin,
  Universitetet i Milano, Segrate, Milano, Italien
  Master of Science in Health Sciences - Specialisering Genetisk Epidemiologi,
  sept 2011. Avhandlingstitel: "Bedömning av 9p21.3-locus med svårighetsgrad
  av koronararteriet (CAD) i närvaro och frånvaro av typ 2-diabetes".
  Nederländskt institut för hälsovetenskap (NIHES), Erasmus University
  Medical Center Rotterdam, Nederländerna
  Master of Science i elektroingenjörsvetenskap, jan 2005. Rutgers, New Jersey
  State, New Jersey, New Jersey, USA
  Bachelor of Science i elektroingenjörsvetenskap, dec 1999. Syracuse
  University, Syracuse, New York, USA
  [1] https://mesargen.wordpress.com/

Forskningsbeskrivning

 • *Introduktion*
  Sarcoidos är en multisystem granulomatös inflammatorisk sjukdom med okänd
  etiologi. Sjukdomen drabbar främst lungan
 • andra organ kan emellertid
  påverkas allteftersom sjukdomen fortskrider och med upp till 20 % av
  patienterna som utvecklar fibrotisk lungsjukdom (d.v.s. lungfibros).
  Sjukdomen förekommer över hela världen och varierar med prevalens och
  kliniskt förlopp mellan populationer av olika anor. Nordeuropéer och
  afroamerikaner är de mest mottagliga för utvecklingen av sjukdomen och
  främst kvinnor. Individer som drabbats av sarkoidos är mellan 30 och 60
  år.
  Flera sjukdomsdrag, såsom variationen i den kliniska presentationen och
  avsaknaden av falldefinitioner, utgör en utmaning för dess diagnos, vilket
  äventyras ytterligare av bristen på specifika diagnostiska biomarkörer.
  Hittills finns det inga biomarkörer som möjliggör en definitiv diagnos av
  sjukdomen. Liksom många komplexa autoimmuna sjukdomar har sarkoidos en
  genetisk komponent som ligger till grund för sjukdomens patogenes och
  implicerar molekylära dysfunktioner i immunsystemets homeostas som sannolikt
  orsakas av miljöfaktorer och livsstilsexponeringar hos genetiskt
  predisponerade individer. För att identifiera de sjukdomsmekanismer som
  ligger till grund för sarkoidospatogenes är det därför först centralt
  att känna igen molekylära determinanter i sjukdomen.
  *Forskningsfokus*
  Vår grupp fokuserar på genomiska undersökningar av sarkoidos och reumatoid
  artrit. Vår vision är att dechiffrera de molekylära mekanismerna bakom
  sjukdomspatogenes och kronisk inflammation som är inblandad i autoimmunitet.
  Vårt arbete är huvudsakligen datadrivet med genomisk data med hög
  genomströmning kombinerad med statistisk genetik, bioinformatik och
  banbrytande statistiska metoder.
  Med hjälp av genomisk data som samlats in av MESARGEN i 6 europeiska
  populationer med lämpliga kontroller (Sverige, Grekland, Spanien, Portugal,
  Tjeckien och Nederländerna), strävar vi efter att utforska möjligheten
  för upptäckt av biomarkörer och därigenom genomföra genomomfattande
  screening i multietniska tvärsnittskohorter, för att förstå hur genetisk
  variation understryker sjukdomsarkitekturen för sarkoidos. Dessutom kommer
  genetisk information i kombination med epigenomiska och transkriptomiska data
  och miljö-/livsstilsexponeringar att ge en mer exakt och prediktiv metod
  för att identifiera genomiska signaturer ("biomarkörer") vid sarkoidos.
  Vårt långsiktiga mål är att identifiera kliniska biomarkörer och
  molekylära sjukdomsmål som kan hjälpa kliniker med bättre diagnostiska
  och prognostiska verktyg. Specifikt föreställer vi oss att tillämpa
  genomiska signaturer för att klassificera individer som är mottagliga för
  sjukdomar och de med ökad risk för ogynnsamma sjukdomsutfall. Att
  dechiffrera de molekylära nätverken som ligger till grund för
  sarkoidospatogenes kommer att leda till en bättre förståelse av sjukdomen
  och, så småningom, utvecklingen av mer realistiska genbaserade terapier vid
  sarkoidos. MESARGEN – Multi-Ethnic Sarcoidosis Consortium for Genetic
  Studies bildades 2016, och det är det mest omfattande internationella
  ramverket i Europa dedikerat till genomiska undersökningar och
  translationell forskning inom sarkoidos. Svenska Hjärt-Lungfonden
  finansierar MESARGEN.
  *Gruppmedlemmar*
  Olga Chuquimia [1], research engineer
  /Tidigare medlemmar/
  Julius Jakobsson, medicin student
  Patrick Kanyi Ndungu, master student
  Ying Xiong, master student
  Tomoko Iseda, research assistant
  Zdenka Navratlova, postdoc
  Christine Scerbo, summer student
  Muntasir Abo Al Hayja, doctoral student
  Vasiliki Vasila, research assistant
  Karina Patasova, master student
  [1] https://staff.ki.se/people/olga.chuquimia@ki.se

Undervisning

 • * Basic statistical genetics and data visualization [1], course number 5308,
  spring 2022
  * Pulmonary inflammation, course number 3145 (1.5 p), spring term 2019
  * Basic course in bioinformatics, course number 3044 (1.5), spring term 2018
  and 2019
  [1] https://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurs/9304

Artiklar

 • Article: PSYCHOLOGICAL MEDICINE. 2023;53(15):7300-7308
  Yin W; Norrbäck M; Levine SZ; Rivera N; Buxbaum JD; Zhu H; Yip B; Reichenberg A; Askling J; Sandin S
 • Article: CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. 2023;213(3):357-362
  Darlington P; Melin J; Rivera N; Grunewald J; Eklund A; Kullberg S
 • Article: FRONTIERS IN MEDICINE. 2023;10:1061654
  Abo Al Hayja M; Kullberg S; Eklund A; Padyukov L; Grunewald J; Rivera NV
 • Article: FRONTIERS IN MEDICINE. 2023;10:1174518
  Papiris SA; Kolilekas L; Rivera N; Spanos M; Li G; Gokulnath P; Chatterjee E; Georgakopoulos A; Kallieri M; Papaioannou AI; Raptakis T; Apollonatou V; Antonogiannaki E-M; Gialafos E; Chatziioannou S; Grunewald J; Manali ED
 • Article: FRONTIERS IN MEDICINE. 2023;10:1132799
  Xiong Y; Kullberg S; Garman L; Pezant N; Ellinghaus D; Vasila V; Eklund A; Rybicki BA; Iannuzzi MC; Schreiber S; Müller-Quernheim J; Montgomery CG; Grunewald J; Padyukov L; Rivera NV
 • Article: NATURE GENETICS. 2022;54(9):1332-1344
  Wang Z; Emmerich A; Pillon NJ; Moore T; Hemerich D; Cornelis MC; Mazzaferro E; Broos S; Ahluwalia TS; Bartz TM; Bentley AR; Bielak LF; Chong M; Chu AY; Berry D; Dorajoo R; Dueker ND; Kasbohm E; Feenstra B; Feitosa MF; Gieger C; Graff M; Hall LM; Haller T; Hartwig FP; Hillis DA; Huikari V; Heard-Costa N; Holzapfel C; Jackson AU; Johansson Å; Jørgensen AM; Kaakinen MA; Karlsson R; Kerr KF; Kim B; Koolhaas CM; Kutalik Z; Lagou V; Lind PA; Lorentzon M; Lyytikäinen L-P; Mangino M; Metzendorf C; Monroe KR; Pacolet A; Pérusse L; Pool R; Richmond RC; Rivera NV; Robiou-du-Pont S; Schraut KE; Schulz C-A; Stringham HM; Tanaka T; Teumer A; Turman C; van der Most PJ; Vanmunster M; van Rooij FJA; van Vliet-Ostaptchouk JV; Zhang X; Zhao J-H; Zhao W; Balkhiyarova Z; Balslev-Harder MN; Baumeister SE; Beilby J; Blangero J; Boomsma DI; Brage S; Braund PS; Brody JA; Bruinenberg M; Ekelund U; Liu C-T; Cole JW; Collins FS; Cupples LA; Esko T; Enroth S; Faul JD; Fernandez-Rhodes L; Fohner AE; Franco OH; Galesloot TE; Gordon SD; Grarup N; Hartman CA; Heiss G; Hui J; Illig T; Jago R; James A; Joshi PK; Jung T; Kähönen M; Kilpeläinen TO; Koh W-P; Kolcic I; Kraft PP; Kuusisto J; Launer LJ; Li A; Linneberg A; Luan J; Vidal PM; Medland SE; Milaneschi Y; Moscati A; Musk B; Nelson CP; Nolte IM; Pedersen NL; Peters A; Peyser PA; Power C; Raitakari OT; Reedik M; Reiner AP; Ridker PM; Rudan I; Ryan K; Sarzynski MA; Scott LJ; Scott RA; Sidney S; Siggeirsdottir K; Smith AV; Smith JA; Sonestedt E; Strøm M; Tai ES; Teo KK; Thorand B; Tönjes A; Tremblay A; Uitterlinden AG; Vangipurapu J; van Schoor N; Völker U; Willemsen G; Williams K; Wong Q; Xu H; Young KL; Yuan JM; Zillikens MC; Zonderman AB; Ameur A; Bandinelli S; Bis JC; Boehnke M; Bouchard C; Chasman DI; Smith GD; de Geus EJC; Deldicque L; Dörr M; Evans MK; Ferrucci L; Fornage M; Fox C; Garland T; Gudnason V; Gyllensten U; Hansen T; Hayward C; Horta BL; Hyppönen E; Jarvelin M-R; Johnson WC; Kardia SLR; Kiemeney LA; Laakso M; Langenberg C; Lehtimäki T; Marchand LL; Lifelines Cohort Study; Magnusson PKE; Martin NG; Melbye M; Metspalu A; Meyre D; North KE; Ohlsson C; Oldehinkel AJ; Orho-Melander M; Pare G; Park T; Pedersen O; Penninx BWJH; Pers TH; Polasek O; Prokopenko I; Rotimi CN; Samani NJ; Sim X; Snieder H; Sørensen TIA; Spector TD; Timpson NJ; van Dam RM; van der Velde N; van Duijn CM; Vollenweider P; Völzke H; Voortman T; Waeber G; Wareham NJ; Weir DR; Wichmann H-E; Wilson JF; Hevener AL; Krook A; Zierath JR; Thomis MAI; Loos RJF; Hoed MD
 • Article: RESPIRATORY MEDICINE. 2021;187:106537
  Werner J; Rivera N; Grunewald J; Eklund A; Iseda T; Darlington P; Kullberg S
 • Article: BMJ OPEN RESPIRATORY RESEARCH. 2021;8(1):e000933
  Kullberg S; Rivera NV; Grunewald J; Eklund A
 • Article: CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY. 2020;201(1):85-93
  Kullberg S; Rivera NV; Abo Al Hayja M; Grunewald J; Eklund A
 • Journal article: CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS. 2020;95(5):895-903
  Briguori C; D'Amore C; De Micco F; Signore N; Esposito G; Napolitano G; Focaccio A; REMEDIAL III Investigators
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2019;9(1):18633
  Rivera NV; Patasova K; Kullberg S; Diaz-Gallo LM; Iseda T; Bengtsson C; Alfredsson L; Eklund A; Kockum I; Grunewald J; Padyukov L
 • Article: NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY. 2018;30(9):e13358
  Bonfiglio F; Henström M; Nag A; Hadizadeh F; Zheng T; Cenit MC; Tigchelaar E; Williams F; Reznichenko A; Ek WE; Rivera NV; Homuth G; Aghdassi AA; Kacprowski T; Männikkö M; Karhunen V; Bujanda L; Rafter J; Wijmenga C; Ronkainen J; Hysi P; Zhernakova A; D'Amato M
 • Article: SCIENTIFIC REPORTS. 2017;7(1):5623
  Rivera NV; Hagemann-Jensen M; Ferreira MAR; Kullberg S; Eklund A; Martin NG; Padyukov L; Grunewald J
 • Article: PLOS GENETICS. 2017;13(4):e1006528
  Graff M; Scott RA; Justice AE; Young KL; Feitosa MF; Barata L; Winkler TW; Chu AY; Mahajan A; Hadley D; Xue L; Workalemahu T; Heard-Costa NL; den Hoed M; Ahluwalia TS; Qi Q; Ngwa JS; Renström F; Quaye L; Eicher JD; Hayes JE; Cornelis M; Kutalik Z; Lim E; Luan J; Huffman JE; Zhang W; Zhao W; Griffin PJ; Haller T; Ahmad S; Marques-Vidal PM; Bien S; Yengo L; Teumer A; Smith AV; Kumari M; Harder MN; Justesen JM; Kleber ME; Hollensted M; Lohman K; Rivera NV; Whitfield JB; Zhao JH; Stringham HM; Lyytikäinen L-P; Huppertz C; Willemsen G; Peyrot WJ; Wu Y; Kristiansson K; Demirkan A; Fornage M; Hassinen M; Bielak LF; Cadby G; Tanaka T; Mägi R; van der Most PJ; Jackson AU; Bragg-Gresham JL; Vitart V; Marten J; Navarro P; Bellis C; Pasko D; Johansson Å; Snitker S; Cheng Y-C; Eriksson J; Lim U; Aadahl M; Adair LS; Amin N; Balkau B; Auvinen J; Beilby J; Bergman RN; Bergmann S; Bertoni AG; Blangero J; Bonnefond A; Bonnycastle LL; Borja JB; Brage S; Busonero F; Buyske S; Campbell H; Chines PS; Collins FS; Corre T; Smith GD; Delgado GE; Dueker N; Dörr M; Ebeling T; Eiriksdottir G; Esko T; Faul JD; Fu M; Færch K; Gieger C; Gläser S; Gong J; Gordon-Larsen P; Grallert H; Grammer TB; Grarup N; van Grootheest G; Harald K; Hastie ND; Havulinna AS; Hernandez D; Hindorff L; Hocking LJ; Holmens OL; Holzapfel C; Hottenga JJ; Huang J; Huang T; Hui J; Huth C; Hutri-Kähönen N; James AL; Jansson J-O; Jhun MA; Juonala M; Kinnunen L; Koistinen HA; Kolcic I; Komulainen P; Kuusisto J; Kvaløy K; Kähönen M; Lakka TA; Launer LJ; Lehne B; Lindgren CM; Lorentzon M; Luben R; Marre M; Milaneschi Y; Monda KL; Montgomery GW; De Moor MHM; Mulas A; Müller-Nurasyid M; Musk AW; Männikkö R; Männistö S; Narisu N; Nauck M; Nettleton JA; Nolte IM; Oldehinkel AJ; Olden M; Ong KK; Padmanabhan S; Paternoster L; Perez J; Perola M; Peters A; Peters U; Peyser PA; Prokopenko I; Puolijoki H; Raitakari OT; Rankinen T; Rasmussen-Torvik LJ; Rawal R; Ridker PM; Rose LM; Rudan I; Sarti C; Sarzynski MA; Savonen K; Scott WR; Sanna S; Shuldiner AR; Sidney S; Silbernagel G; Smith BH; Smith JA; Snieder H; Stančáková A; Sternfeld B; Swift AJ; Tammelin T; Tan S-T; Thorand B; Thuillier D; Vandenput L; Vestergaard H; van Vliet-Ostaptchouk JV; Vohl M-C; Völker U; Waeber G; Walker M; Wild S; Wong A; Wright AF; Zillikens MC; Zubair N; Haiman CA; Lemarchand L; Gyllensten U; Ohlsson C; Hofman A; Rivadeneira F; Uitterlinden AG; Pérusse L; Wilson JF; Hayward C; Polasek O; Cucca F; Hveem K; Hartman CA; Tönjes A; Bandinelli S; Palmer LJ; Kardia SLR; Rauramaa R; Sørensen TIA; Tuomilehto J; Salomaa V; Penninx BWJH; de Geus EJC; Boomsma DI; Lehtimäki T; Mangino M; Laakso M; Bouchard C; Martin NG; Kuh D; Liu Y; Linneberg A; März W; Strauch K; Kivimäki M; Harris TB; Gudnason V; Völzke H; Qi L; Järvelin M-R; Chambers JC; Kooner JS; Froguel P; Kooperberg C; Vollenweider P; Hallmans G; Hansen T; Pedersen O; Metspalu A; Wareham NJ; Langenberg C; Weir DR; Porteous DJ; Boerwinkle E; Chasman DI; CHARGE Consortium; EPIC-InterAct Consortium; PAGE Consortium; Abecasis GR; Barroso I; McCarthy MI; Frayling TM; O'Connell JR; van Duijn CM; Boehnke M; Heid IM; Mohlke KL; Strachan DP; Fox CS; Liu C-T; Hirschhorn JN; Klein RJ; Johnson AD; Borecki IB; Franks PW; North KE; Cupples LA; Loos RJF; Kilpeläinen TO
 • Article: NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY. 2017;29(2)
  Bonfiglio F; Hysi PG; Ek W; Karhunen V; Rivera NV; Männikkö M; Nordenstedt H; Zucchelli M; Bresso F; Williams F; Tornblom H; Magnusson PK; Pedersen NL; Ronkainen J; Schmidt PT; D'Amato M
 • Article: JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION. 2017;31(1):37-42
  Ciccarelli M; Finelli R; Rivera N; Santulli G; Izzo R; De Luca N; Rozza F; Ceccarelli M; Pagnotta S; Uliano F; Tremigliozzi R; Condorelli G; Trimarco V; Iaccarino G
 • Article: MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS. 2016;15(9):3017-3029
  Heyder T; Kohler M; Tarasova NK; Haag S; Rutishauser D; Rivera NV; Sandin C; Mia S; Malmström V; Wheelock ÅM; Wahlström J; Holmdahl R; Eklund A; Zubarev RA; Grunewald J; Ytterberg AJ
 • Article: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE. 2016;193(9):1008-1022
  Rivera NV; Ronninger M; Shchetynsky K; Franke A; Nöthen MM; Müller-Quernheim J; Schreiber S; Adrianto I; Karakaya B; van Moorsel CHM; Navratilova Z; Kolek V; Rybicki BA; Iannuzzi MC; Petrek M; Grutters JC; Montgomery C; Fischer A; Eklund A; Padyukov L; Grunewald J
 • Article: EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL. 2016;47(3):898-909
  Grunewald J; Kaiser Y; Ostadkarampour M; Rivera NV; Vezzi F; Lötstedt B; Olsen R-A; Sylwan L; Lundin S; Käller M; Sandalova T; Ahlgren KM; Wahlström J; Achour A; Ronninger M; Eklund A
 • Article: GUT. 2015;64(11):1774-1782
  Ek WE; Reznichenko A; Ripke S; Niesler B; Zucchelli M; Rivera NV; Schmidt PT; Pedersen NL; Magnusson P; Talley NJ; Holliday EG; Houghton L; Gazouli M; Karamanolis G; Rappold G; Burwinkel B; Surowy H; Rafter J; Assadi G; Li L; Papadaki E; Gambaccini D; Marchi S; Colucci R; Blandizzi C; Barbaro R; Karling P; Walter S; Ohlsson B; Tornblom H; Bresso F; Andreasson A; Dlugosz A; Simren M; Agreus L; Lindberg G; Boeckxstaens G; Bellini M; Stanghellini V; Barbara G; Daly MJ; Camilleri M; Wouters MM; D'Amato M
 • Article: JOURNAL OF HYPERTENSION. 2015;33(6):1301-1309
  Chittani M; Zaninello R; Lanzani C; Frau F; Ortu MF; Salvi E; Fresu G; Citterio L; Braga D; Piras DA; Carpini SD; Velayutham D; Simonini M; Argiolas G; Pozzoli S; Troffa C; Glorioso V; Kontula KK; Hiltunen TP; Donner KM; Turner ST; Boerwinkle E; Chapman AB; Padmanabhan S; Dominiczak AF; Melander O; Johnson JA; Cooper-Dehoff RM; Gong Y; Rivera NV; Condorelli G; Trimarco B; Manunta P; Cusi D; Glorioso N; Barlassina C
 • Article: BMC MEDICAL GENETICS. 2013;14:11
  Rivera NV; Carreras-Torres R; Roncarati R; Viviani-Anselmi C; De Micco F; Mezzelani A; Koch W; Hoppmann P; Kastrati A; Stewart AFR; Chen L; Roberts R; Karssen LC; Amin N; Trimarco V; Izzo R; Iaccarino G; Condorelli G; Puca AA; Pagnotta P; Airoldi F; Trimarco B; van Duijn CM; Condorelli G; Briguori C
 • Article: PLOS MEDICINE. 2013;10(6):e1001474
  Fall T; Hägg S; Mägi R; Ploner A; Fischer K; Horikoshi M; Sarin A-P; Thorleifsson G; Ladenvall C; Kals M; Kuningas M; Draisma HHM; Ried JS; van Zuydam NR; Huikari V; Mangino M; Sonestedt E; Benyamin B; Nelson CP; Rivera NV; Kristiansson K; Shen H-Y; Havulinna AS; Dehghan A; Donnelly LA; Kaakinen M; Nuotio M-L; Robertson N; de Bruijn RFAG; Ikram MA; Amin N; Balmforth AJ; Braund PS; Doney ASF; Döring A; Elliott P; Esko T; Franco OH; Gretarsdottir S; Hartikainen A-L; Heikkilä K; Herzig K-H; Holm H; Hottenga JJ; Hyppönen E; Illig T; Isaacs A; Isomaa B; Karssen LC; Kettunen J; Koenig W; Kuulasmaa K; Laatikainen T; Laitinen J; Lindgren C; Lyssenko V; Läärä E; Rayner NW; Männistö S; Pouta A; Rathmann W; Rivadeneira F; Ruokonen A; Savolainen MJ; Sijbrands EJG; Small KS; Smit JH; Steinthorsdottir V; Syvänen A-C; Taanila A; Tobin MD; Uitterlinden AG; Willems SM; Willemsen G; Witteman J; Perola M; Evans A; Ferrières J; Virtamo J; Kee F; Tregouet D-A; Arveiler D; Amouyel P; Ferrario MM; Brambilla P; Hall AS; Heath AC; Madden PAF; Martin NG; Montgomery GW; Whitfield JB; Jula A; Knekt P; Oostra B; van Duijn CM; Penninx BWJH; Smith GD; Kaprio J; Samani NJ; Gieger C; Peters A; Wichmann HE; Boomsma DI; de Geus EJC; Tuomi T; Power C; Hammond CJ; Spector TD; Lind L; Orho-Melander M; Palmer CNA; Morris AD; Groop L; Järvelin M-R; Salomaa V; Vartiainen E; Hofman A; Ripatti S; Metspalu A; Thorsteinsdottir U; Stefansson K; Pedersen NL; McCarthy MI; Ingelsson E; Prokopenko I; European Network for Genetic and Genomic Epidemiol
 • Article: PLOS MEDICINE. 2011;8(11):e1001116
  Kilpeläinen TO; Qi L; Brage S; Sharp SJ; Sonestedt E; Demerath E; Ahmad T; Mora S; Kaakinen M; Sandholt CH; Holzapfel C; Autenrieth CS; Hyppönen E; Cauchi S; He M; Kutalik Z; Kumari M; Stančáková A; Meidtner K; Balkau B; Tan JT; Mangino M; Timpson NJ; Song Y; Zillikens MC; Jablonski KA; Garcia ME; Johansson S; Bragg-Gresham JL; Wu Y; van Vliet-Ostaptchouk JV; Onland-Moret NC; Zimmermann E; Rivera NV; Tanaka T; Stringham HM; Silbernagel G; Kanoni S; Feitosa MF; Snitker S; Ruiz JR; Metter J; Larrad MTM; Atalay M; Hakanen M; Amin N; Cavalcanti-Proença C; Grøntved A; Hallmans G; Jansson J-O; Kuusisto J; Kähönen M; Lutsey PL; Nolan JJ; Palla L; Pedersen O; Pérusse L; Renström F; Scott RA; Shungin D; Sovio U; Tammelin TH; Rönnemaa T; Lakka TA; Uusitupa M; Rios MS; Ferrucci L; Bouchard C; Meirhaeghe A; Fu M; Walker M; Borecki IB; Dedoussis GV; Fritsche A; Ohlsson C; Boehnke M; Bandinelli S; van Duijn CM; Ebrahim S; Lawlor DA; Gudnason V; Harris TB; Sørensen TIA; Mohlke KL; Hofman A; Uitterlinden AG; Tuomilehto J; Lehtimäki T; Raitakari O; Isomaa B; Njølstad PR; Florez JC; Liu S; Ness A; Spector TD; Tai ES; Froguel P; Boeing H; Laakso M; Marmot M; Bergmann S; Power C; Khaw K-T; Chasman D; Ridker P; Hansen T; Monda KL; Illig T; Järvelin M-R; Wareham NJ; Hu FB; Groop LC; Orho-Melander M; Ekelund U; Franks PW; Loos RJF
 • Journal article: ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX - PRATIQUE. 2010;2010(190):45
  Briguori C; Visconti G; Rivera NV
 • Article: FASEB JOURNAL. 2010;24(6):1981-1988
  Briguori C; Testa U; Riccioni R; Colombo A; Petrucci E; Condorelli G; Mariani G; D'Andrea D; De Micco F; Rivera NV; Puca AA; Peschle C; Condorelli G
 • Article: CIRCULATION. 2010;121(19):2117-2122
  Briguori C; Visconti G; Rivera NV; Focaccio A; Golia B; Giannone R; Castaldo D; De Micco F; Ricciardelli B; Colombo A
 • Article: EUROPEAN HEART JOURNAL. 2008;29(20):2569-2576
  Romano G; Briguori C; Quintavalle C; Zanca C; Rivera NV; Colombo A; Condorelli G
 • Visa fler

Alla övriga publikationer

 • Corrigendum: FRONTIERS IN MEDICINE. 2024;11:1382584
  Xiong Y; Kullberg S; Garman L; Pezant N; Ellinghaus D; Vasila V; Eklund A; Rybicki BA; Iannuzzi MC; Schreiber S; Müller-Quernheim J; Montgomery CG; Grunewald J; Padyukov L; Rivera NV
 • Meeting abstract: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES. 2022;81:1152
  Duggal N; Raza K; Sharma-Oates A; Rivera N; Padyukov L; Pratt A; Niemantsverdriet E; Mil AVDH-V; Jones S; Lord J
 • Meeting abstract: ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES. 2022;81:1177
  Sharma-Oates A; Rivera N; Duggal N; Raza K; Padyukov L; Pratt A; Niemantsverdriet E; Van der Helm-Van Mil A; Jones S; Lord J
 • Book chapter: SARCOIDOSIS. 2022;p. 41-56
  van Moorsel CHM; Petrek M; Rivera NV
 • Preprint: RESEARCH SQUARE. 2021
  Xiong Y; Kullberg S; Garman L; Pezant N; Ellinghaus D; Vasila V; Eklund A; Rybicki B; Iannuzzi M; Schreiber S; Müller-Quernheim J; Montgomery C; Grunewald J; Padyukov L; Rivera N
 • Review: CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE. 2020;26(5):544-553
  Garman L; Montgomery CG; Rivera NV
 • Conference publication: AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE. 2019;199:a2431
  Rivera N; Kullberg S; Iseda T; Eklund AG; Padyukov L; Grunewald J
 • Corrigendum: PLOS GENETICS. 2017;13(8):e1006972
  Graff M; Scott RA; Justice AE; Young KL; Feitosa MF; Barata L; Winkler TW; Chu AY; Mahajan A; Hadley D; Xue L; Workalemahu T; Heard-Costa NL; den Hoed M; Ahluwalia TS; Qi Q; Ngwa JS; Renström F; Quaye L; Eicher JD; Hayes JE; Cornelis M; Kutalik Z; Lim E; Luan J; Huffman JE; Zhang W; Zhao W; Griffin PJ; Haller T; Ahmad S; Marques-Vidal PM; Bien S; Yengo L; Teumer A; Smith AV; Kumari M; Harder MN; Justesen JM; Kleber ME; Hollensted M; Lohman K; Rivera NV; Whitfield JB; Zhao JH; Stringham HM; Lyytikäinen L-P; Huppertz C; Willemsen G; Peyrot WJ; Wu Y; Kristiansson K; Demirkan A; Fornage M; Hassinen M; Bielak LF; Cadby G; Tanaka T; Mägi R; van der Most PJ; Jackson AU; Bragg-Gresham JL; Vitart V; Marten J; Navarro P; Bellis C; Pasko D; Johansson Å; Snitker S; Cheng Y-C; Eriksson J; Lim U; Aadahl M; Adair LS; Amin N; Balkau B; Auvinen J; Beilby J; Bergman RN; Bergmann S; Bertoni AG; Blangero J; Bonnefond A; Bonnycastle LL; Borja JB; Brage S; Busonero F; Buyske S; Campbell H; Chines PS; Collins FS; Corre T; Smith GD; Delgado GE; Dueker N; Dörr M; Ebeling T; Eiriksdottir G; Esko T; Faul JD; Fu M; Færch K; Gieger C; Gläser S; Gong J; Gordon-Larsen P; Grallert H; Grammer TB; Grarup N; van Grootheest G; Harald K; Hastie ND; Havulinna AS; Hernandez D; Hindorff L; Hocking LJ; Holmens OL; Holzapfel C; Hottenga JJ; Huang J; Huang T; Hui J; Huth C; Hutri-Kähönen N; James AL; Jansson J-O; Jhun MA; Juonala M; Kinnunen L; Koistinen HA; Kolcic I; Komulainen P; Kuusisto J; Kvaløy K; Kähönen M; Lakka TA; Launer LJ; Lehne B; Lindgren CM; Lorentzon M; Luben R; Marre M; Milaneschi Y; Monda KL; Montgomery GW; De Moor MHM; Mulas A; Müller-Nurasyid M; Musk AW; Männikkö R; Männistö S; Narisu N; Nauck M; Nettleton JA; Nolte IM; Oldehinkel AJ; Olden M; Ong KK; Padmanabhan S; Paternoster L; Perez J; Perola M; Peters A; Peters U; Peyser PA; Prokopenko I; Puolijoki H; Raitakari OT; Rankinen T; Rasmussen-Torvik LJ; Rawal R; Ridker PM; Rose LM; Rudan I; Sarti C; Sarzynski MA; Savonen K; Scott WR; Sanna S; Shuldiner AR; Sidney S; Silbernagel G; Smith BH; Smith JA; Snieder H; Stančáková A; Sternfeld B; Swift AJ; Tammelin T; Tan S-T; Thorand B; Thuillier D; Vandenput L; Vestergaard H; van Vliet-Ostaptchouk JV; Vohl M-C; Völker U; Waeber G; Walker M; Wild S; Wong A; Wright AF; Zillikens MC; Zubair N; Haiman CA; Lemarchand L; Gyllensten U; Ohlsson C; Hofman A; Rivadeneira F; Uitterlinden AG; Pérusse L; Wilson JF; Hayward C; Polasek O; Cucca F; Hveem K; Hartman CA; Tönjes A; Bandinelli S; Palmer LJ; Kardia SLR; Rauramaa R; Sørensen TIA; Tuomilehto J; Salomaa V; Penninx BWJH; de Geus EJC; Boomsma DI; Lehtimäki T; Mangino M; Laakso M; Bouchard C; Martin NG; Kuh D; Liu Y; Linneberg A; März W; Strauch K; Kivimäki M; Harris TB; Gudnason V; Völzke H; Qi L; Järvelin M-R; Chambers JC; Kooner JS; Froguel P; Kooperberg C; Vollenweider P; Hallmans G; Hansen T; Pedersen O; Metspalu A; Wareham NJ; Langenberg C; Weir DR; Porteous DJ; Boerwinkle E; Chasman DI; CHARGE Consortium; EPIC-InterAct Consortium; PAGE Consortium; Abecasis GR; Barroso I; McCarthy MI; Frayling TM; O'Connell JR; van Duijn CM; Boehnke M; Heid IM; Mohlke KL; Strachan DP; Fox CS; Liu C-T; Hirschhorn JN; Klein RJ; Johnson AD; Borecki IB; Franks PW; North KE; Cupples LA; Loos RJF; Kilpeläinen TO
 • Conference publication: NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY. 2015;27:27
  D'Amato M; Bonfiglio F; Hysi P; Ek W; Rivera NV; Nordenstedt H; Bresso F; Schmidt PT; Williams F; Tornblom H; Magnusson P; Pedersen NL; Mannikko M; Karhunen V; Ronkainen J
 • Conference publication: JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH. 2013;28
  Oei L; Reppe S; Ntzani E; Hibbs M; Choi K; Zheng H-F; Estrada K; van de Peppel J; Nielson C; Styrkarsdottir U; Ridker P; Hsu Y-H; Garcia M; Aragaki A; Duncan E; Enneman A; Lehtimaki T; Esko T; Trompet S; Kaptoge S; Eriksson J; Amin N; Kung A; Medina-Gomez C; Tsilidis K; Thorleifsson G; Rose L; Zmuda J; Liu C-T; Vernon-Smith A; Srikanth P; Wilson S; Clark G; Viikari J; Mihailov E; Moayyeri A; Li G; Kammerer C; Lorentzon M; Rivera N; Xiao S; Yang J; Visscher P; Tranah G; Evans D; Karasik D; Siggeirsdottir K; Oei E; Stefansson K; Aalto V; Willner D; Wareham N; Minster R; Bis J; van Duijn C; Boyle A; Snyder M; Herrera L; Cupples LA; Aspelund T; Raitakari O; Leo P; Khaw K-T; Robbins J; Liu Y; Breda S; Luben R; Cauley J; Arnold A; Stolk L; Pols H; Hofman A; Shen J; Van Meurs J; Sham P; Zillikens M; Ohlsson C; Psaty B; Harris T; Reeve J; Jukema JW; Metspalu A; Kahonen M; van der Velde N; Brown M; Gudnason V; Ioannidis J; Uitterlinden A; Cummings S; Spector T; Kiel D; Jackson R; Thorsteinsdottir U; Chasman D; Orwoll E; Yadav V; Van Leeuwen J; Evangelou E; Grundberg E; Richards B; Gautvik K; Rivadeneira F; Ackert-Bicknell C
 • Conference publication: JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH. 2013;28
  Oei L; Nordstrom P; Ntzani E; Zheng H-F; Estrada K; Duncan E; Medina-Gomez C; Kaptoge S; Hsu Y-H; Yang J; Nielson C; Styrkarsdottir U; Ridker P; Garcia M; Aragaki A; Enneman A; Lehtimaki T; Esko T; Trompet S; Eriksson J; Amin N; Kung A; Tsilidis K; Thorleifsson G; Rose L; Zmuda J; Liu C-T; Vernon-Smith A; Srikanth P; Wilson S; Clark G; Viikari J; Mihailov E; Moayyeri A; Li G; Kammerer C; Lorentzon M; Rivera N; Xiao S; Tranah G; Evans D; Siggeirsdottir K; Oei E; Stefansson K; Aalto V; Willner D; Wareham N; Minster R; Bis J; van Duijn C; Boyle A; Snyder M; Herrera L; Cupples LA; Aspelund T; Raitakari O; Leo P; Khaw K-T; Robbins J; Liu Y; Breda S; Luben R; Cauley J; Arnold A; Reppe S; Hibbs M; Stolk L; Pasco J; Grundberg E; Gautvik K; Ackert-Bicknell C; Yadav V; Choi K; van de Peppel J; Van Leeuwen J; Pols H; Hofman A; Shen J; van Meurs J; Atanasovska B; Sham P; Ohlsson C; Psaty B; Harris T; Reeve J; Jukema JW; Metspalu A; Kahonen M; van der Velde N; Brown M; Gudnason V; Ioannidis J; Uitterlinden A; Cummings S; Spector T; Kiel D; Jackson R; Thorsteinsdottir U; Chasman D; Orwoll E; Karasik D; Zillikens M; Evangelou E; Richards B; Visscher P; Michaelsson K; Rivadeneira F
 • Letter: CIRCULATION. 2011;123(5):E226
  Briguori C; Visconti G; Focaccio A; Golia B; Giannone R; Castaldo D; De Micco F; Ricciardelli B; Colombo A; Rivera NV
 • Conference publication: CIRCULATION. 2011;124(21)
  Iaccarino G; Uliano F; Trimarco V; Izzo R; Pagnotta S; Tremigliozzi R; Rivera N; de Luca N; Marino M; Finelli R; Tagliamonte V; Condorelli G; Ceccarelli M; Trimarco B

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI