Naimi Johansson

Naimi Johansson

Postdoktor
E-postadress: naimi.johansson@ki.se
Besöksadress: KI/Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi Blom, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Naimi Johansson är hälsoekonom och postdoc vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Hennes forskning berör effekter av hälso- och sjukvårdspolicy, och hälsoekonomiska utvärderingar av nya interventioner. 

Forskningsbeskrivning

 • Som postdoktor 

 • i Johannes Bloms forskargrupp 
 • Cancerprevention och screening arbetar Naimi Johansson med forskningsprojektet EVIDENCE som utvärderar Stockholm-Gotlands screeningprogram för kolorektalcancer. I projektet ansvarar hon för de hälsoekonomiska delstudierna för att undersöka samhällekonomiska kostnader för kolorektalcancer och för screening, samt kostnadseffektivitet av screeningprogrammet.

   

Naimi Johansson har forskat om hur patientavgifter påverkar efterfrågan på sjukvård, varför användning av sjukvård skiljer sig mellan Sveriges regioner, och om vilken evidens för hälsoeffekter och kostnadseffektivitet som står bakom beslut för införande av läkemedel. Metoder för att studera denna typ av policyfrågor är ekonometriska analyser och observationsdata (registerdata). 

 • Naimi Johansson har också arbetat med hälsoekonomiska utvärderingar av t.ex. förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes och behandling av korsbett hos barn. 
 • Med bakgrund i nationalekonomi, disputerade Naimi Johansson vid Sahlgrenska akademin 2021 och har därefter arbetat som forskningshandledare vid Region Örebro län. Under forskarutbildningen har Naimi Johansson suttit i ett flertal råd och kommittéer vid Sahlgrenska akademin bl.a. som ordförande i Doktorandrådet och som doktorandrepresentant i Fakultetsstyrelsen. Hon har organiserat ett svenskt nätverk för doktorander inom hälsoekonomi. Naimi Johansson har också varit gästdoktorand vid Monash University i Melbourne, Australien och etablerat ett forskningssamarbete. 

 • Undervisning

  Artiklar

  Alla övriga publikationer

  Nyheter från KI

  Kalenderhändelser från KI