Miriam Nauri

Miriam Nauri

Bibliotekschef
E-postadress: miriam.nauri@ki.se
Telefon: +46852484027
Besöksadress: Berzelius väg 7B, 17177 Stockholm
Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är Karolinska institutets bibliotekschef sedan september 2022.

    Tidigare har jag bl.a. jobbat som bibliotekschef på Handelshögskolan och som avdelningschef på Kungliga biblioteket. Som biblioteks- och informationsvetare har jag haft ett särskilt intresse för kunskapsorganisation, standardutveckling och internationellt samarbete inom områdena. Med andra ord, för att bidra till det trägna analytiska och diplomatiska arbetet som gör att storskalig vetenskaplig kommunikation överhuvudtaget är möjlig. Jag började min yrkesbana som thesaurusutvecklare och har även jobbat som adjunkt på masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i Uppsala.
    Sedan många år tillbaka har de faciliterande uppgifterna stått i centrum för mitt uppdrag. Jag trivs med att jobba i en expertorganisation där olika sorters människor och kompetenser möts. Det tänker jag i hög grad stämmer överens med ett universitetsbiblioteks uppgift: att vara en stabil och samtidigt pluralistisk infrastruktur/mötesplats för utbyte av idéer, forskningsresultat och fakta.
    Jag är ledamot i Bibsams styrgrupp och i SUHF:s expertgrupp för lärosätesbibliotek.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI