Mina Rosenqvist

Mina Rosenqvist

Anknuten till Forskning
E-postadress: mina.rosenqvist@ki.se
Telefon: +46852482237
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Lichtenstein, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Jag har en grundutbildning inom samhällsvetenskap (sociologi), och forskarutbildning inom folkhälsoepidemiologi.

Forskningsbeskrivning

 • Det huvudsakliga syftet med min forskning är att förstå och identifiera potentiella orsaker till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med ett specifikt fokus på prenatala och tidiga riskfaktorer. Min forskning baseras framförallt på populationsbaserade hälsoregister och enkätundersökningar, där jag använder mig av genetiskt informativa studiedesigner (t.ex. syskonjämförelser) för att kunna kontrollera för effekten av genetik och andra miljöfaktorer.

Undervisning

 • Jag har framförallt undervisat inom epidemiologi, vetenskaplig metod och folkhälsovetenskap på följande program på Karolinska Institutet:
  • Doktorandprogrammet i epidemiologi
  • Psykologprogrammet
  • Läkarprogrammet
  • Mastersprogrammet i folkhälsoepidemiologi
  • Mastersprogrammet i biomedicin
  • Kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap

  Jag är van att undervisa både på svenska och engelska och har erfarenhet av flera olika undervisningsformer: föreläsare, seminarieledare, gruppledare/projektledare, labb, webbaserad undervisning, individuell handledning, examinator av skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga presentationer/examensarbeten.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2027
 • Forskarassistent, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2018-2024
 • Postdoktor, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2014-2018
 • Doktorand, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010-2014
 • FOU-Praktikant, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2009-2010

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2014
 • Filosofie magisterexamen, Sociologi, samhällsvetarprogrammet, Uppsala University, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI