Michaela Vallin

Michaela Vallin

Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
E-postadress: michaela.vallin@ki.se
Telefon: +46852486831
Besöksadress: Tomtebodavägen 23A, 17165 Solna
Postadress: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Chemical Biology and Genome engineering Gustavsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som kemiforskare och projektledare vid den nationella
  forskningsinfrastrukturen för kemisk biologi på SciLifeLab, the Chemical
  Biology Consortium Sweden [1] (CBCS).
  Utöver det har jag under tre år (2020–2022) haft uppdrag inom hållbarhet
  vid rektorskontoret hos tidigare KI rektor Ole Petter Ottersen, i roller som
  FN Agenda 2030 samordnare (2020–2021) och Sustainability Liaison (2022).
  Har forskningserfarenhet från både akademi och företag:
  https://www.linkedin.com/in/michaelavallin
  [1] https://www.scilifelab.se/units/cbcs/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI