Meri Uusi-Mäkelä

Postdoktor
E-postadress: meri.uusimakela@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum A05, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Microbial Pathogenesis Henriques/Normark, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI