Mehrad Mohammadi

Doktorand
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral hälsa och parodontologi, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Doktorand, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI